OPORAVAK MIKROKREDITNOG SEKTORA U BIH

Oporavak mikrokreditnog tržišta u BiH

Facebook Google+ Twitter LinkedIn Sarajevo, 25.03.2013. – Poslovanje mikrokreditnih organizacija u BiH u 2012. godini bilo je tema konferencije za medije održane u sarajevskom hotelu „Europa“ u organizaciji Udruženja mikrokreditnih organizacija „AMFI“. Većina mikrokreditnih organizacija, članica AMFI-ja, koje imaju tržišno učešće u BiH od 98%, zabilježile su pozitivan finansijski rezultat tokom 2012. godine. Prema  podacima […]

PRIPAJANJE LOK I ŽENE ZA INTERNATIONAL

LOK i žene international

Facebook Google+ Twitter LinkedIn Sarajevo, 05.03.2013. – Kao odgovor na izazove i potrebe konsolidacije mikrokreditnog sektora, Mikrokreditna fondacija LOK Sarajevo (LOK MKF) i Mikrokreditna fondacija „Žene za žene International“ Sarajevo (MKF ŽŽI) su se pripojile. LOK MKF godinama uživa poziciju među pet vodećih mikrokreditnih organizacija u BiH i svoj imidž na tržištu gradi na kontinuiranom praćenju zadovoljstva […]