INFORMIRANJE I STANDARDI

Informiranje, razmjena informacija i standardi rada

 

 

 

 

 

S ciljem stvaranja pretpostavki za implementiranje standarda rada, Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH (AMFI) prikuplja podatke o svojim članovima koji će pomoći pri uspostavljanju standarda rada/učinka za mikrokreditni sektor.

Uvod u SPTF

Univerzalni standardi za upravljanje društvenim učinkom

Uvod u SPTF

Pregled