TRENING I ISTRAŽIVANJA

 

 

 

 

 

 

Trenutno AMFI ne pruža usluge edukacije i tehničke pomoći nego su aktivnosti usmjerene na koordinaciju, preporučivanje i informiranje o edukaciji i uslugama tehničke pomoći koju pružaju druge institucije. 

Međutim, namjera AMFI-ja je aktivno učestvovanje u ovoj oblasti kroz vršenje standardiziranih obuka za članove na različite teme koje se odnose na mikrokreditiranje.

Aktivnosti koje se odnose na obuke neće uključivati obuke i konsultacije usmjerene na potrebe pojedinačnih članova.

AMFI će u saradnji sa članicama odabrati osoblje iz organizacija članica i uključiti ih u tim edukatora/predavača koji će provoditi standardizirane obuke. AMFI će vršiti promociju, koordinaciju, pružati administrativnu podršku i provoditi standardizirane obuke.

Pored toga, predavači će izraditi plan obuke i materijal za standardizirane obuke. 

Uvod u SPTF

Univerzalni standardi za upravljanje društvenim učinkom

Uvod u SPTF

Pregled