Djelatnost

Djelatnost Udruženja u smislu postizanja ciljeva odnosi se prije svega na:

-        rad na afirmaciji i zaštita principa mikrokreditiranja;

-        zalaganje za jačanje insitucionalnih kapaciteta članica Udruženja;

-        pomoć u unapređenju i razvoju pravnog ambijenta u Bosni i Hercegovini;

-        rad na kontinuiranom unapređenju transparentnosti poslovanja posebno sa aspekta zaštite korisnika usluga mikrokreditnih organizacija;