Lobiranje i promocija

lobiranjeJedna od ključnih aktivnosti Udruženja mikrofinansijskih organizacija u BiH (AMFI) je lobiranje. Aktivnosti lobiranja uglavnom su usmjerene na vladu, donatore i komercijalne aktere i to tim redom.

AMFI vrši lobiranje na državnom nivou i nivou lokalne vlade, kao i na nivou mikrokreditnih organizacija (MKO) i klijenata. Glavna područja lobiranja uključujuju izradu novog regulatornog okvira za MKO-e, programa izgradnje kapaciteta i promoviranja mikrofinansija.

Ostale aktivnosti uključuju organiziranje susreta sa učešćem uticajniih osoba koje kreiraju politike, radionica za članove na kojima bi se pripremali i razgovarali o bitnim pitanjima, te radionice za političare u svrhu informiranja, promocije i lobiranja.