Organizaciona struktura

AMFI ima nekoliko organizacionih komponenti i to:

  • Skupština
  • Upravni odbor
  • Arbitražna komisija
  • Generalni sekretar
  • Komisije