Sekretarijat

  • Svakodnevna implementacija politika i smjernica;
  • svakodnevna koordinacija aktivnosti i usluga;
  • pod supervizijom Upravnog odbora;
  • čini ga osoblje – minimalno bi to trebali biti izvršni direktor, računovođa, tehnički savjetnik, a može uključivati i koordinatora za edukaciju i finansijskog analitičara;
  • eksterni revizori vrše reviziju financijskih izvještaja AMFI-a i izvještavaju direktno Upravni odbor.