Upravni odbor (UO)

Upravni odbor AMFI-a broji sedam članova, izabranih na sjednici Skupštine:

Sadina Bina, direktor MKF EKI - Predsjednica Upravnog odbora

Fuad Šehović, pomoćnik direktora za pravne poslove MKF Partner - Potpredsjednik Upravnog odbora

Braco Erceg, rukovodilac službe za odnose sa investitorima MKD Mikrofin - član Upravnog odbora

Jure Žigo,  direktor MKF Prizma - Član Upravnog odbora

Saida Sarić, direktorica MKF Žene za žene International - član Upravnog odbora

Mirsad Milavić, direktor MKF Sunrise - član Upravnog obora

Džavid Sejfović, direktor MKF Lider - član Upravnog odbora


Odgovornosti Upravnog odbora:

  • Odgovoran za provedbu aktivnosti
  • Odgovoran za poštivanje dokumenata i Statuta Udruženja
  • Odgovoran za administraciju i menadžment
  • Odgovoran za imenovanje administrativnog i drugog osoblja

Poželjno je da Upravni odbor čine generalni direktori MKO u skladu sa odlukom o broju članova UO.