Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

MKO ZA 15 GOD. PLASIRALE OKO 5,64 MILIJARDE KREDITA

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od ukupnog broja mikrokredita za poslovnu djelatnost plasirano je 4.481.000.000 KM ili oko 75 posto kreditnih sredstava. Mikrokrediti potiču samozapošljavanje i zapošljavanje.

Imajući u vidu podatak Agencije za statistiku, po kojem u ovom trenutku oko 530.000 osoba u BiH nema zaposlenje, dakle zbog nemogućnosti da  podigne kredit kod komercijalnih banaka, mikrokrediti su zapravo jedina opcija putem koje nezaposlena lica mogu premostiti trenutne novčane poteškoće ili pokrenuti vlastiti posao i tako doći do adekvatnih sredstava dostatnih za osnovne životne potrebe.

Na bh. tržištu trenutno djeluje 25 mikrokreditnih organizacija (MKO), a prednost mikrokreditiranja je svakako da svakom pravnom licu kako u oblasti mikro i malog poduzetništva koje nema vlastitu imovinu, tako i svakom privrednom društvu omogući pristupanje odgovarajućim  kreditnim sredstvima putem mikrokreditnih organizacija i kada nema adekvatna sredstava obezbjeđnja kredita.

Punjenje budžeta

Mikrokreditne organizacije, članice Udruženja mikrofinansijskih organizacija u Bosni i Hercegovini, su u periodu od 1997. do kraja 2011. godine za oko 1.924.000 korisnika plasirale mikrokredita u ukupnom iznosu oko 5,64 milijarde KM. Prosječan iznos kredita je 3.000 KM. Od toga, ukupno je za poslovnu djelatnost plasirano 4.481.000.000 KM ili oko 75% od ukupnog plasmana kreditnih sredstava.

Prihodi za budžete administrativnih jedinica nastali plasmanom mikrokreditnih sredstava  generisalo čak oko 20% javnih prihoda po različitim osnovama: porezi na promet roba i usluga, porezi na promet nekretnina, porezi na plate i doprinose, administrativne i druge takse i slično.

Po osnovu  plaćenih poreza, doprinosa i taksi za zaposlene u mikrokreditnim organizacijama ili plaćenim drugim porezima javnim je institucijama uplaćeno ukupno oko 121 milion KM,  što je  prosječni  godišnji iznos od 16,5 miliona KM, saopćeno je iz Udruženja mikrofinansijskih organizacija u BiH (AMFI).

Važno je naglasiti da mikrokrediti potiču samozapošljavanje i zapošljavanje novih radnika u svim vrstama organizovanja poduzetništva, jačajući time državne ekonomske i socijalne prilike. Prema podacima iz Studije o socijalnom uticaju mikrokreditiranja u BIH koje je napravila Svjetska banka, klijenti mikrokreditiranja se odlučuju za registraciju svoje djelatnosti 10% do 14% više od nego lica ne koriste mikrokredite.

Smanjenje siromaštava

Iz svega je razvidno da je osnovna misija mikrokreditnih organizacija na našem tržištu povećanje zaposlenosti i smanjenje siromaštava u BIH, ali i poboljšanje životnog standarda i kvaliteta življenja na prvom mjestu osobama kojima nisu dostupne finansijske  usluge klasičnih finansijskih institucija.

Mikrokreditne organizacije posluju u BiH u kontinuitetu od 1996. i kao takve moraju ispunjavaju sve finansijske i institucionalne standarde propisane zakonom za ove finansijske organizacije, kao i podzakonskim aktima Agencija za bankarstvo u oba entiteta, saopćeno je iz AMFI BiH.

Dakle, i pored  socijalne  svrhe mikrokreditiranja, MKO moraju biti istovremeno održive i sigurne radi mogućnosti vlastitih  kreditnih  zaduženja kod odgovarajućih inostranih i domaćih povjerilaca, putem kojih vrše finansiranje mikrokreditnog portfolia,  ali i zbog privlačenja potencijalnih domaćih i inostranih investitora za njihova ulaganja u profitne MKO kako bi  i na taj način proširili svoju osnovnu djelatnost i svoje finansijske usluge učinile atraktivnijim potencijalnim klijentima.

Članci poput ovog - saznajte više