DJELATNOST

Djelatnost Udruženja u smislu postizanja ciljeva odnosi se prije svega na:

  • rad na afirmaciji i zaštita principa mikrokreditiranja;
  • zalaganje za jačanje insitucionalnih kapaciteta članica Udruženja;
  • pomoć u unapređenju i razvoju pravnog ambijenta u Bosni i Hercegovini;
  • rad na kontinuiranom unapređenju transparentnosti poslovanja posebno sa aspekta zaštite korisnika usluga mikrokreditnih organizacija.

Uvod u SPTF

Univerzalni standardi za upravljanje društvenim učinkom

Uvod u SPTF

Pregled