STATUT

AMFI STATUT 2020

U skladu sa čl. 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16) Skupština Udruženja mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini održana dana 16.12.2019., donijela je Statut Udruženja mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini

AMFI STATUT

U skladu sa čl. 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16) Skupština Udruženja mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini održana dana 23.11.2017., donijela je Statut Udruženja mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini

AMFI ODLUKE

Odluka o izmjenama i dopunama statuta Udruženja mikrokreditnihi organizacija u Bosni i Hercegovini.

Uvod u SPTF

Univerzalni standardi za upravljanje društvenim učinkom

Uvod u SPTF

Pregled