Aktivni poslovi

Na ovoj stranici možete pronaći aktivne poslove/pozive koje AMFI objavljuje. Svaki od poslova/poziva će biti aktivan do datuma koji je naznačen.

Raspisuje poziv za iskazivanje interesa za radno mjesto

Predsjednik Udruženja (1 izvršilac) – Preuzmi PDF dokument

Opšti uslovi:

> VSS društvenog smjera (poželjno ekonomsko ili pravno usmjerenje);

> Minimalno 3 godine radnog iskustva na rukovodećim pozicijama;

> Dobro poznavanje finansijskog tržišta u BiH, sa akcentom na mikrofinansijsko;

> Dobro poznavanje pravnog okvira finansijskih institucija;

> Izražene rukovodne, interpersonalne i organizacijske vještine;

> Vještine vođenja pregovora, donošenja odluka i rješavanja problema;

> Analitičke vještine, kreativno razmišljanje i inovativnost;

> Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;

> Poznavanje rada na računaru;

> Vozačka dozvola B kategorije.

Opis dodatnih uslova/odgovornosti:

> Stara se o organizovanju i radu Skupštine i saziva njene sjednice;

> Stara se o izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine;

> Koordinira rad organa i tijela Skupštine;

> Zastupa i predstavlja Udruženje u pravnom prometu;

> Rukovodi radom Udruženja i organizira njegov rad;

> Odgovora za zakonitost rada Udruženja;

> Podnosi izvještaj o radu Skupštini i izvještaj o poslovanju za prethodnu godinu, uključujući i finansijski izvještaj;

> Priprema i predlaže nacrt budžeta za narednu godinu, finansijski plan i plan rada Udruženja;

> Sprovodi i realizuje ciljeve Udruženja u skladu sa usvojenim planom i budžetom;

> Nastupa u ime Udruženja u odnosima sa trećim licima;

> Koordinira rad organa i tijela i donosi odluke o pitanjima o radu Udruženja, osim onih koji su u isključivoj nadležnosti Skupštine;

> Obavlja i druge poslove koje im je povjerila Skupština.

Zainteresovani kandidati mogu svoje motivaciono pismo sa biografijom dostaviti na e-mail adresu amfibih@gmail.com sa naznakom „Prijava za Predsjednika Udruženja“.

Poziv za prijave kandidata ostaje otvoren do 30.11.2018. godine do 16:00h.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Dostavljene prijave se ne vraćaju.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

AMFI kontakt forma

Imate dodatna pitanja u vezi poslova?

Javite nam se, pružit ćemo Vam potrebne informacije.