Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

KOMISIJE

I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Stalne i povremene komisije (u daljem tekstu: Komisije), a koje imenuje Skupštine Udruženja
mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI (u daljem tesktu: Skupština) rade po odredbama ovog
Poslovnika.
Član 2.
Poslovnikom o radu komisija (udaljem tekstu: Pos1ovnik) uređuje se način rada komisija, a
naročito:
– prava i dužnosti člana komisije,
– pripremanje i sazivanje sjednica,
– rad na sjednici komisije,
– vođenje zapisnika i
– druga pitanja u vezi sa radom komisije…

Opširnije u Poslovniku o radu Komisija Udruženja na linku ispod.

Uvod u SPTF

Univerzalni standardi za upravljanje društvenim učinkom

Uvod u SPTF

Pregled