Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

Aktivni poslovi

Na ovoj stranici možete pronaći aktivne poslove/pozive koje AMFI objavljuje. Svaki od poslova/poziva će biti aktivan do datuma koji je naznačen.

UDRUŽENJE MIKROKREDITNIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI – AMFI-

Raspisuje oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto

Koordinator/ica – Administrator/ica aktivnosti (1 izvršilac) – Preuzmite PDF dokument

Mjesto rada:     Sarajevo

Kvalifikacije:      VSS društvenog smjera (poželjno ekonomsko ili pravno usmjerenje)

Potrebno radno iskustvo:           poželjno iskustvo od tri godine na istovrsnim ili sličnim poslovima  (poželjno iz finansijskog sektora)

Dodatna znanja i vještine:         

–              MS office

–              Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

–              Sistematičnost, samostalnost i odgovornost

–             Komunikativnost

–              Organizacijske vještine

Cilj je kroz svakodnevne aktivnosti jačati institucionalne kapacitete Udruženja AMFI. U skladu sa zadatim programom rada i definisanim operativnim koracima podržavati članice Udruženja, predstavnike mikrokreditnih organizacija u procesima donošenja odluka, provedbi aktivnosti, dokumentiranju istih, te podršci poslovnoj komunikaciji, kao i u dokumentiranju akata i zaključaka  ovlaštenih predstavnika mikrokreditnih organizacija u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Ovo podrazumijeva sljedeći opis poslova:

 • pripremu, administrativnu podršku i organizaciju redovnih i povremenih sastanaka, sjednica, radnih grupa, te izradu zapisnika sa istih;
 • pripremu, administrativnu podršku i organizaciju promocija i događaja;
 • učestvovanje u izradi i priprema dokumenata, te tematskih prezentacija;
 • organizaciju službenih putovanja;
 • poslovnu korespondencija (sastavljanje i slanje različite vrste podnesaka – zahtjeva, molbi, prijava, prijedloga, zapisnika);
 • organizaciju i podršku (administriranje) projekata značajnih za sektor;
 • u skladu sa odlukama, sprovodi aktivnosti pravno-stručnih i administrativnih poslova u vezi s osnivanjem i poslovanjem Udruženja mikrokreditnih organizacija na državnom nivou;
 • obavlja usmenu i pisanu komunikaciju sa regulatorima (FBA, ABRS) i stranim organizacijama  koje podupiru rad sektora – uz podršku ovlaštenih predstavnika mikrokreditnih organizacija;
 • obezbjeđuje transparentnu komunikaciju u vezi sa svim procesima koje vodi, odgovarajući za svoju izvedbu delegiranim predstavnicima sektora.
 • Obavlja ostale poslove I zadatke u skladu sa uputama nadređenog

 

Prednosti, ali ne i obavezni elementi, kod izbora kandidata su poznavanje mikrokreditnog sektora i njegovog djelovanja u proteklom periodu.

Zainteresovani kandidati mogu svoju biografiju dostaviti na e-mail adresu info@amfi.ba sa naznakom „Za konkurs na poziciju koordinatora“.

Konkurs ostaje otvoren do 04.12.2019. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Dostavljene prijave se ne vraćaju.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

UDRUŽENJE MIKROKREDITNIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI – AMFI –

Raspisuje oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto

Kordinator/ica – Administrator/ica aktivnosti (1 izvršilac) – Preuzmite PDF dokument

Mjesto rada:     Sarajevo

Kvalifikacije:      VSS društvenog smjera (poželjno ekonomsko ili pravno usmjerenje)

Potrebno radno iskustvo:           poželjno iskustvo od tri godine na istovrsnim ili sličnim poslovima  (poželjno iz finansijskog sektora)

Dodatna znanja i vještine:         

  • MS office
  • Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • Sistematičnost, samostalnost i odgovornost
  • Komunikativnost
  • Organizacijske vještine

Cilj je kroz svakodnevne aktivnosti jačati institucionalne kapacitete Udruženja AMFI. U skladu sa zadatim programom rada i definisanim operativnim koracima podržavati članice Udruženja, predstavnike mikrokreditnih organizacija u procesima donošenja odluka, provedbi aktivnosti, dokumentiranju istih, te podršci poslovnoj komunikaciji, kao i u dokumentiranju akata i zaključaka  ovlaštenih predstavnika mikrokreditnih organizacija u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Ovo podrazumjeva sljedeći opis poslova:

  • pripremu, administrativnu podršku i organizaciju redovnih i povremenih sastanaka, sjednica, radnih grupa, te izradu zapisnika sa istih;
  • pripremu, administrativnu podršku i organizaciju promocija i događaja;
  • učestvovanje u izradi i priprema dokumenata, te tematskih prezentacija;
  • organizaciju službenih putovanja;
  • poslovnu korespondencija (sastavljanje i slanje različite vrste podnesaka – zahtjeva, molbi, prijava, prijedloga, zapisnika);
  • organizaciju i podršku (administriranje) projekata značajnih za sektor;
  • u skladu sa odlukama, sprovodi aktivnosti pravno-stručnih i administrativnih poslova u vezi s osnivanjem i poslovanjem Udruženja mikrokreditnih organizacija na državnom nivou;
  • obavlja usmenu i pisanu komunikaciju sa regulatorima (FBA, ABRS) i stranim organizacijama  koje podupiru rad sektora – uz podršku ovlaštenih predstavnika mikrokreditnih organizacija;
  • obezbjeđuje transparentnu komunikaciju u vezi sa svim procesima koje vodi, odgovarajući za svoju izvedbu delegiranim predstavnicima sektora;
  • obavlja ostale poslove i zadatke u skladu sa uputama nadredenog.

Prednosti, ali ne i obavezni elementi, kod izbora kandidata su poznavanje mikrokreditnog sektora i njegovog djelovanja u proteklom periodu.

Zainteresovani kandidati mogu svoju biografiju dostaviti na e-mail adresu info@amfi.ba sa naznakom „Za konkurs na poziciju koordinatora“.

Konkurs ostaje otvoren do 10.05.2019. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Dostavljene prijave se ne vraćaju.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Raspisuje poziv za iskazivanje interesa za radno mjesto

Predsjednik Udruženja (1 izvršilac) – Preuzmite PDF dokument

Opšti uslovi:

> VSS društvenog smjera (poželjno ekonomsko ili pravno usmjerenje);

> Minimalno 3 godine radnog iskustva na rukovodećim pozicijama;

> Dobro poznavanje finansijskog tržišta u BiH, sa akcentom na mikrofinansijsko;

> Dobro poznavanje pravnog okvira finansijskih institucija;

> Izražene rukovodne, interpersonalne i organizacijske vještine;

> Vještine vođenja pregovora, donošenja odluka i rješavanja problema;

> Analitičke vještine, kreativno razmišljanje i inovativnost;

> Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;

> Poznavanje rada na računaru;

> Vozačka dozvola B kategorije.

Opis dodatnih uslova/odgovornosti:

> Stara se o organizovanju i radu Skupštine i saziva njene sjednice;

> Stara se o izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine;

> Koordinira rad organa i tijela Skupštine;

> Zastupa i predstavlja Udruženje u pravnom prometu;

> Rukovodi radom Udruženja i organizira njegov rad;

> Odgovora za zakonitost rada Udruženja;

> Podnosi izvještaj o radu Skupštini i izvještaj o poslovanju za prethodnu godinu, uključujući i finansijski izvještaj;

> Priprema i predlaže nacrt budžeta za narednu godinu, finansijski plan i plan rada Udruženja;

> Sprovodi i realizuje ciljeve Udruženja u skladu sa usvojenim planom i budžetom;

> Nastupa u ime Udruženja u odnosima sa trećim licima;

> Koordinira rad organa i tijela i donosi odluke o pitanjima o radu Udruženja, osim onih koji su u isključivoj nadležnosti Skupštine;

> Obavlja i druge poslove koje im je povjerila Skupština.

Zainteresovani kandidati mogu svoje motivaciono pismo sa biografijom dostaviti na e-mail adresu amfibih@gmail.com sa naznakom „Prijava za Predsjednika Udruženja“.

Poziv za prijave kandidata ostaje otvoren do 30.11.2018. godine do 16:00h.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Dostavljene prijave se ne vraćaju.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

AMFI kontakt forma

Imate dodatna pitanja u vezi poslova?

Javite nam se, pružit ćemo Vam potrebne informacije.