Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

HISTORIJAT

Mikrokreditni sektor Bosne i Hercegovine (BiH) je u poslijeratnom periodu odigrao značajnu ulogu u smanjivanu siromaštva i podršci razvoju malog i srednjeg poduzetništva među socijalno ugroženom populacijom koja nema mogućnost pribavljanja finansijskih sredstava kod tradicionalnih banaka.

Mikrofinansije su inače nova oblast u finansijskom sektoru u svijetu i smatraju se jednom od najvećih inovacija sa kraja prošlog stoljeća. Naša zemlja imala je sreću da se putem državnog Projekta lokalnih inicijativa (LIP), podržanog od strane Svjetske banke, i putem podrške međunarodnih nevladinih organizacija još 1996. godine sretne sa razvojem ovog vida borbe protiv siromaštva i razvoja poduzetništva zasnovanog na tržišnim principima.

Rezultati ostvareni za prethodnih sedamnaes godina svrstavaju BiH među zemlje u svijetu koje su najdalje otišle u razvoju ove oblasti finansijske ponude, koja se često miješa sa poslovanjem tradicionalnih banaka, ali u osnovi se razlikuje upravo u tome što banke služe najbogatije klijente koji imaju kreditnu istoriju i kolaterale, a mikrofinansijske, odnosno mikrokreditne organizacije (MKO) služe klijente koji nemaju sredstva za kolateral i imaju nikakve ili niske prihode.

U periodu od 1996. godine do danas razvijen je respektabilan broj mikrokreditnih organizacija (10) koje posluju u skladu sa najboljim svjetskim iskustvima upravljanja finansijskim institucijama. Prema finansijskim pokazateljima, deset organizacija, članica Udruženja, koje obuhvataju 97% mikrofinansijskog tržišta BiH, u 2012. godini plasiralo je 546.500.550 konvertibilnih maraka kreditnih sredstava. Oko 1.800 zaposlenika, kroz 377 filijala brine da što većem broju klijenata, koji nisu u mogućnosti koristiti finansijska sredstva iz bankarskih izvora, omogući pristup finansijskim sredstvima.

Donošenjem novog zakona o MKO, mikrokreditnim organizacijama omogućena je trasformacija u dva osnovna oblika, mikrokreditne fondacije kao neprofitni i mikrokreditno društvo kao profitni oblik, a kao supervizora za sektor definirana je Agencija za bankarstvo. Shodno tome, većina članica udruženja dobila je dozvolu za rad od nadležnih agencija.

Tokom prethodnih godina, članice Udruženja mikrofinansijskih organizacija u BiH (AMFI) osvajale su priznanja i nagrade Svjetske banke i Konsultantske grupe za pomoć siromašnima (CGAP) za visok nivo transparentnosti u poslovanju i finansijskom izvještavanju. Od 20 institucija iz cijelog svijeta, nagrađenih u 2007. godini, nalazi se i pet mikrokreditnih organizacija iz BiH.

Također, impresivan rezultat koji dokazuje kvalitet rada mikrokreditnih organizacija u BiH ogleda se i u tome što se na listi 100 najuspješnijih mikrofinansijskih institucija, koju je objavio ugledni američki biznis časopis “FORBES”, našlo i pet članica AMFI-ja.

Udruženje će nastaviti jačanje i dalju afirmaciju mikrofinansijskog sektora u BiH, kroz aktivnosti koje podrazumijevaju, između ostalog, saradnju sa predstavnicima vlasti, na državnom i lokalnom nivou, kao i na nivou mikrofinansijskih organizacija i klijenata. Također će se jačati saradnja sa organizacijama istog ili sličnog opredjeljenja u zemlji i svijetu.

Uvod u SPTF

Univerzalni standardi za upravljanje društvenim učinkom

Uvod u SPTF

Pregled