Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

Održana konferencija „Mikrokreditni sektor u funkciji održivog razvoja“

Facebook
Twitter
LinkedIn

U Trebinju je održana dvodnevna Konferencija „Mikrokreditni sektor u funkciji održivog razvoja“, koja je bila uvod u obilježavanje Sedmice održivog razvoja u BiH, koja se od 7. do 14. oktobra obilježava u našoj zemlji  i cijelom svijetu. Konferenciju je organizovalo Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI.

Uvodnim obraćanjem konferenciju su otvorile Elma Zukić, predsjednica Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI i Ermin Bahtanović, Senior Investment Officer „Finance in Motion“ – Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu – EFSE, uz čiju podršku je organizovana ovogodišnja Konferencija. 

U okviru Konferencije upriličeno je pet panel diskusija u kojima su učestvovali  predstavnici Evropske unije, IOM-a, UNDP – EU4Agri, EBRD-a, EFSE-a, predstavnici entitetskih ministarstava finansija i agencija za bankarstvo, kao i direktori i zaposlenici mikrokreditnih organizacija. 

Usaglašeno je da bi se EU ciljevi tj.  SDG i ESG iskazali na sistematski način, iste je potrebno na nivou cijelog Mikrokreditnog sektora u BiH: identificirati, mjeriti i transparentno iskazati, u cilju  održivog razvoja, a sve kroz prizmu ubrzavanja aktivnosti na jačanju procesa i uloge socijalnog finansiranja, jačanja uloge žena i mladih u biznisu, podizanja svijesti o korištenju obnovljivih izvora energije, kako kod stanovništva, tako i mikro i malih preduzeća te isticanjem značaja jačanja poljoprivrednog potencijala uz upotrebu novih tehnologija. Naglašen je i ključni značaj inovativnosti i digitalne transformacije bh. društva u svim segmentima.

Zaključeno je da u narednom periodu fokus treba biti na izradi sveobuhvatne strategije za zaustavljanje trenda odlaska mladih ljudi, usaglašavanju obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada i uklanjanju barijera za poduzetništvo mladih.  Poljoprivredu, kao stratešku granu u BiH,  treba sistematično razvijati koristeći se već postojećim naprednim tehnologijama, čemu treba prethoditi kreiranje zakonske i tehnološke infrastrukture, kao i edukacioni programi za poljoprivrednike. BiH ima izvrsne preduslove za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE), a posebno solarne energije i energije vjetra. Za ove namjene osigurana su značajna sredstva od strane EBRD-a. Potrebno je uraditi više na promociji obnovljivih izvora energije, kao i na usklađivanju regulative iz ove oblasti između različitih nivoa vlasti u BiH. Istaknuta je velika važnost žena u ekonomiji i društvu te je potrebno raditi na olakšavanju pristupa finansijskim sredstvima za pokretanje biznisa žene, dodatnim obukama sa ciljem dizanja nivoa znanja iz finansija, marketinga, razvoja i generalno pokretanja vlastitog biznisa. Potrebno je intenzivnije predstavljati primjere uspješnih žena poduzetnica u javnom prostoru što će potaknuti druge žene, pogotovo mlade, da se otisnu u poduzetničke vode. Mikrokreditni sektor ima veliki potencijal da bude alat za prevazilaženje navedenih izazova u budućnosti, a za to je neophodno da u narednom periodu svi sudionici nastave raditi na novom i unaprijeđenom zakonskom okviru u skladu sa najboljim praksama i riješenjima iz EU zakonodovstva.

Mikrokreditni sektor u BiH i svijetu je prepoznat kao jedna od važnih poluga za ostvarenje osam od 17 definiranih ciljeva održivog razvoja: svijet bez siromaštva, svijet bez gladi, zdravlje i blagostanje, postizanje rodne jednakopravnosti i ekonomsko osnaživanje žena, promovija ekonomskog rasta i zapošljavanja, podrška industrijama, inovacijama i razvoju infrastrukture i smanjenje nejednakosti. Mikrokreditni sektor u BiH aktivno podržava više od 250.000 domaćinstava,  što kreira direktnu i indirektnu korist za oko 750.000 stanovnika u cijeloj zemlji. 

Članci poput ovog - saznajte više