Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

AMFI i mikrokreditne organizacije poduzimaju neophodne mjere zaštite zaposlenika i klijenta

Facebook
Twitter
LinkedIn

Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI, kao i sve članice Udruženja svakodnevno prate situaciju u vezi sa pandemijom koronavirusa (COVID-2019) i djeluju u skladu sa aktuelnom  situacijom, vodeći, prije svega, računa o zaštiti zdravlja klijenata mikrokreditnog sektora u BiH,  zaposlenih u mikrokreditnom sektoru, istovremeno  održavajući  kontinutitet poslovanja mikrokreditnih organizacija.  

Poštivajući naredbe i preporuke kriznih štabova i drugih nadležnih institucija, te preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), poduzete su sve  higijensko-epidemiološke mjere  s ciljem  smanjenja zdravstvenog rizika svih zaposlenika i klijenata (informacije o općim higijenskim pravilima ponašanja, izbjegavanje poslovnih putovanja, minimalan broj korisnika u uredima, , održavanje video sastanaka, i sl.).

AMFI i članice Udruženja su u skladu s naredbama kriznih štabova, a s ciljem prevencije širenja koronavirusa (COVID-19) već poduzele neophodne mjere u smislu reorganizacije rada, ali i omogućile postojećim i potencijalnim klijentima da sve informacije o radu i uslugama mogu dobiti u direktnom telefonskom kontaktu sa uposlenicima tih organizacija.

Osiguravši kontinuiran rad i dostupnost stanovništvu, AMFI i sve članice Udruženja će i dalje svakodnevno  pratiti razvoj situacije i poduzimati potrebne aktivnosti kako bi se dobio jasan i precizan uvid o uticaju pandemije koronavirusa na rad i poslovanje klijenata ali i samih mikrokreditnih organizacija te u saradnji sa nadležnim agencijama za bankarstvo poduzimati odgovarajuće mjere s ciljem zaštite klijenata  mikrokreditnog sektora u BiH.

Zbog blagovremenog i tačnog informisanja što većeg broja građana BiH Krizni stožer/štab Federalnog ministarstva zdravstva otvorio je profile na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

  • Naziv profila na mreži Facebook je „Krizni stožer/štab Federalnog ministarstva zdravstva“.
  • Naziv profila na društvenoj mreži Instagram je „kriznis_fmz“.

 

Ovi profili su iskjučivo informativnog karaktera na kojima će se objavljivati zvanične mjere, naredbe i preporuke za građane.

Članci poput ovog - saznajte više