Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

AMFI očekuje da i Vlada FBiH uključi mikrokreditne organizacije u realizaciju sredstava Federalnog garancijskog fonda

Facebook
Twitter
LinkedIn

Elma Zukić, predsjednica AMFI

Sarajevo, 24. juna/lipnja 2020. – Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini AMFI pozdravlja odluku Vlade Republike Srpske i nadležnog Ministarstva finansija RS prema čijem prijedlogu je omogućeno mikrokreditnim organizacijama sa sjedištem u RS da pristupe Garantnom fondu, u smislu portfolia garancije – bezuslovne garancije Republike Srpske u korist banaka i MKO kao obezbjeđenje po portfoliu kredita privrednih subjekata. Ova odluka ima za cilj da olakša pristup kreditima za privredne subjekte koji se bore sa posljedicama izazvanim pandemijom COVID 19.

„Klijenti mikrofinansijskog sektora u Bosni i Hercegovini su pogođeni pandemijom koronavirusa i najviše osjećaju posljedice njegovog uticaja na životne i poslovne prilike. AMFI zahvaljuje Vladi RS koja je pokazala razumijevanje za težak položaj klijenata mikrokreditnog sektora i omogućila mikokreditnim organizacijama sa sjedištem u RS pristup sredstvima Garantnog fonda“, kazala je Elma Zukić, predsjednica AMFI.

Iz AMFI podsjećaju da od ukupnog kreditnog portfolia u iznosu od 804.529 miliona KM, koliko je iznosio na dan 31.12.2019. godine prema podacima entitetskih agencija za bankarstvo, kreditni portfolio mikrokreditnih organizacija u FBiH iznosi 508.301 miliona KM ili 63 posto od ukupnog kreditnog portfolija .

Od ukupnog broja klijenata mikrokreditnog sektora u BiH oko 66 posto živi u ruralnim područjima, a oko 33 posto svih mikrokredita je namijenjeno poljoprivrednoj proizvodnji. Mikrokreditni sektor ima snažan socijalni aspekt, jer zahvaljujući upravo mikrokreditima, oni koji ne ispunjavaju uslove za tradicionalne modele kreditiranja, mogu dobiti početni kapital za pokretanje porodičnih biznisa, obrta, poljoprivredne djelatnosti, a naročito je značajan doprinos zapošljavanju žena i mladih. Svi ovi podaci govore u prilog činjenici da mikrokreditni sektor radi sa najranjivijim kategorijama stanovništva, koje su najteže pogođene pandemijom COVID-19.

„Upravo iz navedenih razloga koji ukazuju na značaj mikrokreditnog sektora u FBiH, nadamo se da će Vlada FBiH usvojiti pozitivne prijedloge dostavljene od strane AMFI i uvrstiti mikrokreditne organizacije koje djeluju na području FBiH u Garancijski fond FBiH. Na taj način bi se omogućilo da se preko mikrokreditnih organizacija plasiraju sredstva Garancijskog fonda, prvenstveno u interesu klijenata mikrokreditnog sektora. Iako se AMFI do sada obraćao nadležnim institucijama, klijenti mikrokreditnih organizacija još nisu uključeni u Garancijski fond FBiH, ali se nadamo da će u najskorije vrijeme biti donesene odluke koje će mnogo značiti ovoj kategoriji stanovništva “, istaknula je Zukić.

Članci poput ovog - saznajte više