Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

AMFI: Oktobar – mjesec mikrofinansiranja

Facebook
Twitter
LinkedIn

Sarajevo, 02. oktobar/listopad 2020. – Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI zajedno sa svojim članicama tokom oktobra organizira i učestvuje u nizu aktivnosti kojima se obilježava mjesec mikrofinansiranja.

Predsjednica Udruženja, Elma Zukić ističe da Udruženje pored angažmana na lokalnom tržištu ima vrlo aktivnu ulogu i na međunarodnom nivou, te je član i dvije međunarodne mreže za mikrofinansije Microfinance centar (MFC) i European Microfinance Network (EMN) uz čiju podršku će biti realizirane naredne aktivnosti u mjesecu oktobru.

Tokom cijelog mjeseca oktobra koji je u znaku mikrofinansiranja provodi se kampanja mikrokreditnog sektora pod sloganom „Borrow Wisly“ – Mudro do kredita, a u organizaciji MFC, koju u BiH provode članice Udruženja. Kampanja se već sedmu godinu za redom provodi u četrnaest zemalja.

Cilj je podići svijest klijenata mikrokreditnog sektora o kvalitetnom i mudrom zaduživanju, ulažući novac sa svrhom uz izbjegavanje prevelikog zaduženja. Ova edukativna kampanja je sjajna prilika da se klijentima mikrokreditnog sektora omogući dodatno informiranje i edukacija.

U odnosu na prethodne godine, zbog pandemije COVID 19, kampanja se ove godine provodi putem društvenih mreža, ali i u direktnom kontaktu sa klijentima, kada za to postoji prilika i kada nije ugroženo zdravlje učesnika.

Također, u oktobru će biti predstavljeni rezultati istraživanja MFC na temu uticaj pandemije COVID-19 na mikrofinansijske institucije i njihove klijente putem online platforme.

Pored kampanje BW, održaće se i godišnja European Microfinance Network (EMN) konferencija 2020, u terminu od 13. do15.10.2020. godine. Godišnja konferencija će na jednom mjestu okupiti praktičare mikrofinanciranja, pružatelje usluga, akademsku zajednicu i istraživače zainteresirane za razvoj mikrokreditnog sektora, kao i predstavnike vlasti, nevladine organizacije i javne institucije koje podržavaju sektor. Poziv je otvoren za sve prijatelje sektora u BiH.

Još jedan važan događaj za mikrofinancijski sektor je i Evropski dan mikrofinansiranja koji će ove godine biti obilježen 29.10.2020.godine, pod sloganom “Weathering the storm” -Sigurni i u oluji. Fokus ovogodišnje konferencije je ekonomska kriza prouzrokovana pandemijom COVID-19. Evropski dana mikrofinansiranja se održava još od 2015. godine, s ciljem podizanja svijesti o mikrofinansiranju i njegovoj ulozi u borbi protiv finansijske i socijalne isključenosti u Evropi.

Članice AMFI su u periodu Covid 19 odobrile svojim klijentima 30.058 zahtjeva, u iznosu od 134.810 miliona KM, što čini 18,65% ukupnog portfolia svih članica Udruženja.

Mikrofinancijski sektor u BiH opslužuje preko 211 hiljada klijenata od čega do 35 posto mikrokredita se odnosi na poljoprivredni sektor, dok 66 posto svih klijenata mikrokreditnog sektora u BiH dolaze iz poljoprivrednih područja. Mikrokreditni sektor u BiH indirektno ima uticaj na više od 600.000 građana, što je oko 17 posto stanovništva naše zemlje.

Članci poput ovog - saznajte više