Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

AMFI – Prva elektronska Skupština udruženja

Facebook
Twitter
LinkedIn

Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI je u skladu sa novim Statutom Udruženja, dana 09.06.2020. godine sa početkom u 11h, održalo prvu elektronsku Skupština Udruženja. Elektronskoj Skupštini Udruženja prisustvovalo je deset članica Udruženja: MKO EKI, MKF LIDER, MKF LOK, MKD IUTECREDIT BH, MKF MI-BOSPO, MKF MIKRA, MKD MIKROFIN, MKF MIKRO ALDI, MKF PARTNER i MKF SUNRISE.

Na Skupštini Udruženja je bilo 12 tačaka dnevnog reda. Posebno bi istaknuli usvajanje i realizaciju operativnog plana i rebalansa planiranih aktivnosti u periodu od 01.01.2020. – 01.06.2020. godine, te primjenu novog Statuta Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI kojim je omogućeno da Skupština Udruženja može elektonskim putem glasati o čemu se sačini Zapisnik.

Članci poput ovog - saznajte više