Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

Edukacija na temu sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dana 20.04.2021. godine održana je edukacije na temu „Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti“ u organizaciji Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI.

U uvodnom obraćanju predsjednica Udruženja, Elma Zukić istakla je: “Udruženje zajedno sa svojim članicama snažno podržava provođenje Zakona o SPNFTA, kao i Odluke o minimalanim stanardima koja podržava navedeni Zakon. Današnju edukaciju smatram prilikom da otvoreno porazgovaramo sa predstavnicima izvršnih i regulatornih institucija, razmjenimo iskustva stečena u svakodnevnom radu mikrokreditnog sektora, te da razgovaramo o izazovima sa kojima se susrećemo u toku poslovne godine.

Naravno uz sve navedeno i da pokažemo svoju opredjeljenost u provođenju mjera Zakona o SPNFTA.

Ono što nam je posebno bitno je misija mikrokreditne industrije, odnosno,  uključivanje najugroženijih kategorija stanovništva u financijske tokove. Moram istaknuti da su dva najvažnija međunarodna tijela za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma (Moneyval i FATF) u svojim  preporukama jasno naglasili da cilj regulative u ovom segmentu nikako ne smije biti ograničavanje finansijske uključenosti najugroženijih kategorija stanovništva, jer to predstavlja još veći rizik od mogućih nedozvoljenih aktivnosti. “

Učesnici današnje edukacije su bili predstavnici mikrokreditnih organizacija, dok su predavači eminentni eksperti iz oblasti SPNFTA:

  • Edin Jahić, šef Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, Ministarstvo sigurnosti BiH,
  • Adnan Šmigalović, viši inspektor Finansijsko obavještajnog odjeljenja, Državne agencije za istrage i zaštitu-SIPA,
  • Seid Ćatić, rukovodilac Odjela za kontrolu usklađenosti SBS sa standardima SPNFTA, Agencija za bankarstvo Federacije BiH.

 

Teme o kojima se danas razgovaralo su „Zakonodavni okvir sa osvrtom na mikrokreditne organizacije“, „Regulative EU, preporuke FATF-e i Moneyval-a“, „Usklađivanje sa međunarodnim standardima i nacrt novog Zakona“, „Tipologija i trendovi pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti“, „Predikatna krivična djela pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti“, „Odgovornosti interne revizije u procjeni adekvatnosti sprovođenja politike SPNFTA“, „Odluka Agencije za bankarstvo FBiH o minimalnim standardima MKO na SPNFTA sa posebnim osvrtom na pojednostavljene mjere identifikacije klijenata“.

Zaključke sa održane edukacije istakao je potpredsjednik Udruženja i direktor MKF Lider Džavid Sejfović navodeći da je put usklađivanja sa direktivama EU i medjunarodnim standardima neminovan te da je sektor MKO spreman pružiti doprinos kada je u pitanju donošenje novog Zakona jer su MKO u cijelosti posvećene provođenju propisa iz ove oblasti. Svi učesnici današnje edukacije su imali priliku čuti jako korisnih informacija iz oblasti SPNFTA koje će nesumljivo pomoći svakoj MKO da na kvalitetan način odgovori svim izazovima koje nosi upravljanje ovim rizikom a ujedno otvori vrata dodatnim unaprijeđenjima sistema za SPNFTA. Time će se upravljanje ovim rizikom znatno unaprijediti na nivou cijelog sektora što je zaista cilj svih učesnika današnje edukacije, a time će se ujedno doprinijeti jačanju cijelog finansijskog sistema u BiH u smislu ranjivosti od SPNFTA i doprinijeti boljem rangiranju naše zemlje kod međunarodnih tijela relevantnih za ovu oblast. S obzirom na veliku važnost kvalitetnog upravljanja rizikom u finansijskim institucijama kao i zbog činjenice da finansijski sektor generalno odlikuje velika dinamičnost čak i u normalnim okolnostima poslovanja, gdin Sejfović je istakao očekivanje da će ovakvi webinari i radionice postati redovna praksa jer je od neprocjenjive važnosti da svi učesnici u sistemu SPNFTA na nivou cijele države budu maksimalno uključeni ali i redovno informisani o svim bitnim novinama kada je pitanju borba protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Članci poput ovog - saznajte više