Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

Edukacija: sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najvažnija međunarodna tijela za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (Moneyval i FATF) u svojim  preporukama ističu da cilj regulative u ovom segmentu nikako ne smije biti ograničavanje finansijske uključenosti najugroženijih kategorija stanovništva.

Dana 18.03.2022. godine održana je edukacija na temu „Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti“ u organizaciji Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI. Ova već tradicionalna edukacija okupljanjem eminentnih predavača, eksperata iz ključnih regulatornih i izvršnih instituacija, potvrđuje snažnu opredjeljenost AMFI-a i njegovih članica u podršci ovom veoma važnom segmentu regulatornog okvira.

Predavači na današnjoj edukaciji bili su eminentni eksperti iz oblasti SPNiFTA:

  • Edin Jahić, šef Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, Ministarstvo sigurnosti BiH,
  • Adnan Šmigalović, viši inspektor Finansijsko obavještajnog odjeljenja, Državne agencije za istrage i zaštitu-SIPA,
  • Faris Bogunić, Direktor Sektora specijalističkog nadzora subjekata bankarskog sistema,
  • Seid Ćatić, rukovodilac Odjela za kontrolu usklađenosti SBS sa standardima SPNiFTA, Agencija za bankarstvo Federacije BiH.

 

„Udruženje zajedno sa svojim članicama snažno podržava provođenje Zakona o SPNiFTA, kao i Odluke o minimalanim standardima koje podržava navedeni Zakon. Ono što nam je posebno bitno je misija mikrokreditne industrije, odnosno, uključivanje najugroženijih kategorija stanovništva u finansijske tokove. Moram istaknuti da su dva najvažnija međunarodna tijela za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (Moneyval i FATF) u svojim preporukama jasno naglasili da cilj regulative u ovom segmentu nikako ne smije biti ograničavanje finansijske uključenosti najugroženijih kategorija stanovništva, jer to predstavlja još veći rizik od mogućih nedozvoljenih aktivnosti.

Današnju edukaciju smatram prilikom da otvoreno razgovaramo sa predstavnicima izvršnih i regulatornih institucija, razmjenimo iskustva stečena u svakodnevnom radu mikrokreditnog sektora, te da razgovaramo o izazovima sa kojima se susrećemo u toku poslovne godine. Naravno uz sve navedeno i da pokažemo svoju opredijeljenost provođenju mjera Zakona o SPNiFTA.“ – istakla je u svom uvodnom obraćanju predsjednica Udruženja, Elma Zukić.

Teme o kojima se danas razgovaralo su „Zakonodavni okvir sa osvrtom na mikrokreditne organizacije“, „Regulative EU, preporuke FATF-e i Moneyval-a“, „Usklađivanje sa međunarodnim standardima i nacrt novog Zakona“, „Tipologija i trendovi pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti“, „Predikatna krivična djela pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti“, „Odgovornosti interne revizije u procjeni adekvatnosti sprovođenja politike SPNiFTA“, „Odluka Agencije za bankarstvo FBiH o minimalnim standardima MKO na SPNiFTA sa posebnim osvrtom na pojednostavljene mjere identifikacije klijenata“ kao i otvorena diskusija o optimalnim načinima daljnjeg unapređenja ovog važnog regulatornog okvira.

U svom izlaganju, rukovodilac Odjela za kontrolu usklađenosti SBS sa standardima SPNiFTA, Agencija za bankarstvo Federacije BiH, Seid Ćatić istakao je – “Procjenom rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini, prijetnje mikrokreditnom sektoru BiH ocijenjene su kao niske, a ranjivost mikrokreditnog sektora ocjenjena je kao srednja. Mikrokreditni sektor je poduzeo adekvatne aktivnosti na unaprijeđenju procedura i prevazilaženju određenih slabosti u oblasti rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, i može se zaključiti da je većim dijelom usklađen sa važećim standardima. Međutim, zbog sve većih prijetnji kojima je izložen i mikrokreditni sektor, kontrolne funkcije u organizacijama trebaju pratiti dešavanja na tržištu, prepoznati i blagovremeno reagovati na iste uvođenjem novih načina kontrole, te nastaviti s razvojem internih procedura za jačanje sistema internih kontrola.”

Ključni zaključci današnje edukacije će biti smjernice daljnjeg razvoja ove važne oblasti ukazujući da je put usklađivanja sa direktivama EU i međunarodnim standardima neminovan. MF sektor u BiH je spreman pružiti doprinos kada je u pitanju donošenje novog Zakona. MKO su u cijelosti posvećene provođenju propisa iz ove oblasti, a time će se ujedno doprinijeti jačanju cijelog finansijskog sistema u BiH u smislu provođenja mjera SPNiFTA i doprinijeti boljem rangiranju naše zemlje kod međunarodnih tijela relevantnih za ovu oblast. Ovakve edukacije će postati redovna praksa jer je od neprocjenjive važnosti da svi učesnici u sistemu SPNiFTA na nivou cijele države budu maksimalno uključeni, ali i redovno informisani o svim bitnim novinama kada je pitanju borba protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Članci poput ovog - saznajte više