Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

MIKROKREDITI ZA POLJOPRIVREDU I STOČARSTVO

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ljubiša Lakić

Klijent Ljubiša Lakić živi u selu Kosijerovu, opština Laktaši. Živi u vlastitom domaćinstvu sa suprugom, kćerkom, zetom i unukom. Čitava porodica je uključena u poljoprivrednu proizvodnju. Porodica uživa ugled vrijednih i poštenih domaćina.

Ljubiša se prvi put obratio za kredit u Mikrofinu još 2002. godine sa zahtjevom za kredit koji mu je tada i odobren.

Klijent je u samim počecima u bavljenju poljoprivredom imao 10 svinja, a danas je stočni fond povećan na 150 svinja. Izgradio je veliki objekat za stoku, dimenzija 25 x 19m. U ovom objektu je i dio predviđen za tov bikova, i to je ono što klijent planira u budućnosti takođe da radi.

Zahvaljujući dobroj saradnji sa MKD Mikrofinom, klijent je dosta toga napravio u životu, te unaprijedio svoju poljoprivrednu proizvodnju, povećao broj stoke, izgradio nove objekte za stoku, kupio mehanizaciju i novo zemljište.

Članci poput ovog - saznajte više