Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

EMN predstavio Mapiranje zakonodavnog okvira u oblasti mikrofinansija za Bosnu i Hercegovinu

Facebook
Twitter
LinkedIn

EMN (European Microfinance Network)  uradila je Izvještaj o zakonodavnom okviru kada je u pitanju mikrofinansijski sektor u zemljama Evrope. Među zemljama za koje je urađeno mapiranje zakonodavnog okvira je i Bosna i Hercegovina, a Izvještaj EMN objavljujemo u cijelosti.  

Izvještaj o zakonodavnom okviru (Mapiranje zakonodavnog okvira) BOSNA I HERZEGOVINA

Ovaj niz osnovnih informacija predstavlja sažetak različitih zakonodavnih okvira koji se tiču pružanja mikrokreditnih usluga u pojedinim zemljama Evrope od nebankarskih finansijskih posrednika.

Nacionalne informacije pružaju osnovne  činjenice o slijedećim tematskim područjima:

1 Regulacija mikrokreditne aktivnosti

2 Nadzorni okvir za nebankarsko kreditiranje

3 Proizvodi

4 Podsticaji i podrška

5 Razvoj postojećeg okvira za nebankarske mikrokredite

6 Inkluzivno preduzetništvo i razvoj mikro preduzeća.

Regulisanje mikrokreditne aktivnosti

Od 2006. godine Bosna i Hercegovina ima poseban regulatorni okvir za pružanje mikrokredita kroz Zakon o mikrokreditnim organizacijama , koji provode Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine.

Nebankarskim mikrokreditnim organizacijama MFI dozvoljeno je pozajmljivanje novca direktno, a pružanjem mikrofinansijskim usluga mogu se baviti mikrokreditne fondacije i mikrokreditna društva.

Što se tiče minimalnog osnivačkog kapitala, mikrokreditna društva moraju imati osnivački kapital u iznosu od 255.646 eura (500.000 KM).  A mikrokreditne fondacije moraju imati uplaćeni osnivački kapital u iznosu od 25.565 eura (50.000 KM). Od 2015. godine fondacije su obavezne plaćati porez na dobit.  Iako se u Bosni i Hercegovini zakonodavstvom posebno definiraju mikro krediti, pravno  ne postoji razlika između poslovnih i ličnih mikro kredita.

Nadzorni okvir za nebankarsko kreditiranje  

Aktivnosti kreditiranja nebankarskih mikrokreditnih organizacija u RS i FBiH nadgledatu dvije odvojene bankarske institucije Agencija za bankarstvo RS i Agencija za bankarstvo FBiH.

U FBiH zaštita potrošača je strogo definirana prema slijedećim odrednicama:  ROA mora biti pozitivan, operativna efikasnost mora biti ispod 45  posto, PAR30 ne smije prelaziti 5 posto, otpisi mikro kredita moraju biti ispod 3 posto ukupnog portfolija, a restrukturirani krediti ispod 5 posto  ukupnog iznosa portfolija.

Također,  vrši se direktan nadzor rada mikrokreditnih organizacija na lisu mjesta, a  mikrofinansijske organizacije moraju periodično dostavljati izvještaje agencijama za bankarstvo.  Regulativnom je propisana transparentnost u pogledu cijena, organizacije kreditnih datoteka i dokumentacije o prihodima klijenata. Zakoni propisuju nadrzor nad kreditnim operacijama i pristup finansijama klijentima  s ciljem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Mikrokreditne fondacije i mikrokreditna drutva dužni su dijeliti podatke o klijentima s kreditnim biroima i imaju pristup podacima nacionalnog kreditnog biroa.

Proizvodi

Iako zakonodavna regulativa ne razlikuje poslovni i lični mikro kredit, mikrokreditne organizacije u praksi nude oba proizvoda. Mikrokreditne  gondacija može dati mikro kredit do 5,106 eura (10.000 KM),  a mikrokreditno društvo može posuditi do 25.532 eura (50.000 KM).

Ne postoji propis koji regulira iznos kamata koje se naplaćuje za bilo koju vrstu mikro kredita. 

Podsticaji i podrška

 U Bosni i Hercegovini postoje fondovi na nacionalnom / regionalnom nivou namijenjeni pružanju mikro kredita u smislu sredstava za pozajmljivanje (stariji zajmovi) i tehničku pomoć od Evropskog fonda  za jugoistočnu Europu (EFSE).

Međutim, trenutni kontekst nema poticajnu potporu u vidu odbitka poreza za mikrokreditne organizacije koje pružaju finansijsku podršku fondacijama i društvima koji daju  mikro kredite u BiH.

Razvoj postojećeg okvira za nebankarske mikrokreditne rezerve

Trenutno su mikrokreditne organizacije u Bosni i Hercegovini formalno organizirane u Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI kako bi međusobno sarađivale na pitanjima od zajedničkog interesa.

Agencije za bankarstvo u RS i FBiH pripremaju izmjene i dopune postojećih zakona o mikrokreditnim organizacijama. Ministarstvo finansija Federacije Bosne i Hercegovine zatražio je da prijedlog izmjena i dopuna Zakona o mikrokreditnim organizacijama FBiH pripremi i dostavi Agencija za bankarstvo FBiH. S ciljem donošenja zakona koji će omogućiti pozitivne promjene i razvoj tržišta mikrokreditiranja održavaju se redovni sastanci i diskusuhe, iako izmjene i dopune zakona u zemlji obično traju dugo vremena.  Izazov sa kojim se suočavaju mikrokreditne organizacije jeste poboljšanje regulatornog okvira kako bi se proširio portfolio finansijskih usluga, koji bi osim ponude mikro kredita tržištu ponudio i usluge štednje, novčanih transakcija, osiguranja i itd.

Inkluzivno preduzetništvo i razvoj mikro preduzeća

U Bosni i Hercegovini nisu uspostavljeni pojednostavljeni administrativni postupci za poduzetnike, a vlada ne provodi nijednu edukativnu kampanju koja bi za cilj imala poboljšanje inkluzije u preduzetništvo, razvoj mikro preduzeća ili preduzetničko obrazovanje,  kao dio  nastavnih programa u školama.

Kada je u pitanju javna podrška, ne postoji mehanizam socijalne pomoći koji bi prižio podršku nezaposlenim osobama u pravcu samozapošljavanja.  Osim toga, mikropreoduzetnicima nisu dostupne usluge za razvoj poslovanja.

 Međutim, postoje neke inicijative donatora kao što su USAID, Ambasada Švicarske u BiH i Ambasada Švedske u BiH / SIDA za podršku inkluzivnom preduzetništvu i razvoju mikro preduzeća, a koji su ovisni o aktivnostima donatora.

Članci poput ovog - saznajte više