Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

Kako da uštedim i proizvedem vlastitu energiju?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dvodnevna Konferencija “Energetska tranzicija domaćinstava”, u organizaciji Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI i partnera Habitat for Humanity održana je na Jahorini u periodu od 11. do 12. maja/svibnja 2023. godine.

 U prisustvu više od 100 predstavnika regulatornih tijela, stručnjaka iz oblasti energetike, međunarodnog nevladinog sektora i razvojnih agencija te donosilaca odluka mikrokreditnog sektora, zaključeno je da je proces energetske tranzicije veoma kompleksan i zahtijeva uključivanje i angažovanje svih interesnih strana.

 U okviru projekta “Unapređenje stambenog mikrofinansiranja za podršku klimatskoj adaptaciji i energetskoj tranziciji u BiH” za naše građane pripremljeni su informativno-edukacijske materijale koji će pomoći građanima da se upoznaju sa osnovnim informacijama o energetskoj tranziciji i mogućnostima kako bi preuzeli aktivnu ulogu u energetskoj tranziciji i uštedili i do 90% energije i novca koji izdvajaju za energiju.

https://youtu.be/sGExSfohZzM

Članci poput ovog - saznajte više