Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

Konferencija „Uloga i značaj mikrokreditiranja“ – Panel Novi horizonti

Facebook
Twitter
LinkedIn

Selma Jahić – MKF Partner

Hasan Hasić – Raiffeisen bank dd BiH

Sanjin Avdić – UNDP

Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI u Sarajevu organizira  konferenciju “Uloga i značaj mikrofinansiranja”. Konferencija će se održati u utorak, 19. novembra/studenog 2019. godine u Sarajevu, u Hotelu Hills, sa početkom u 09:30 sati.

Završni, četvrti,  panel pod nazivom „Novi horizonti“ predstavit će nove trendove u svijetu finansija, digitalizacije i načina na koji ona  može doprinijeti finansijskoj uključenosti, te kako mikrokreditne organizacije mogu doprinjeti energetskoj efikasnost.

Moderatorica panela je Selma Jahić, a o ovoj temi govorit će panelisti Hasan Hasić, direktor centra digitalnog bankarstva, Raiffeisen bank dd BiH i Sanjin Avdić, rukovoditelj sektora energija i okoliš – UNDP.

Ciljevi ovoga panela su demistifikacije  digitalizacije, a panelisti će pokušati dati odgovor kako digitalizacija može doprinijeti  finansijskoj uključenosti,  predstaviti mogućnost digitalizacije poslovnih procesa u mikrokreditnom sektoru, kako mikrokreditne organizacije mogu uticati na problem zagađenja vazduha u smislu energetske efikasnosti te da li postoji potencijal za proizvodnju električne energije putem solarnih panela u domaćinstvima.

Ovom Konferencijom, Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH –AMFI želi ukazati na pravce i mogućnosti razvoja mikrofinansijskog sektora u Bosni i Hercegovini.

Članci poput ovog - saznajte više