Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

MIKROKREDITIRANJE U EVROPSKOJ UNIJI

Facebook
Twitter
LinkedIn

Podrška poduzetnicima u okviru EU instrumenta Progress

Evropska komisja je u izvještaju o provedbi Evropskog mikrofinansijskog instrumenta Progress, pokrenutog 2010. godine, istakla važnost mikrokreditiranja kao bitnog alata za pružanje podrške osobama iz grupa u nepovoljnom položaju u njihovim naporima za povratak na radna mjesta i integraciju u društvo.Instrument je u posljednje 4 godine podržan sa oko 205 miliona eura. 

Istaknuto je da je više od 20.000 poduzetnika iz zemalja Evropske unije već primilo zajmove i garancije u ukupnom iznosu od 182 milijuna eura u okviru tog instrumenta.

U izvještaju se navodi i da je ovaj mikrofinansijski instrument značajno uticao na otvaranje radnih mjesta za nezaposlene ili neaktivne osobe koje teško dolaze do kredita i zajmova od finansijskih institucija.
Evropskim mikrofinansijskim instrumentom Progress nastoji se pomoći osobama koje se suočavaju s poteškoćama pri osiguravanju kredita u bankama kako bi ostvarili lakši pristup mikrokreditu za samozapošljavanje ili pokretanje vlastitog posla. Finansiraju se zajmovi do 25.000 eura za nezaposlene osobe, za one kojima prijeti opasnost od gubitka radnog mjesta i pripadnike skupina u nepovoljnom položaju, kao što su starije osobe ili useljenici.
Iz izvještaja je vidljivo da je 60 posto krajnjih korisnika bilo nezaposleno ili neaktivno u vrijeme predaje zahtjeva, 3 posto su bile žene, a 5,9 posto je imalo manje od 25 godina.

Poljoprivreda i trgovina su dva sektora koji primaju najviše podrške i čine više od polovine svih podržanih biznisa. Novi fInansijski instrument uspostavljen u drugoj polovini 2014. godine, u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EASI), gradit će se na ovom iskustvu.

Izvještaj je dopunjen vanjskom studijom koja ukazuje na nezadovoljenu potražnju za mikrokreditima u cijeloj Evropskoj uniji i potrebu da se pokrije postojeća praznina na evropskom mikrofinansijskom tržištu, koja je otprilike procijenjena na oko 2,7 milijardi eura..

Iz tog razloga Evropska komisija ohrabruje zemlje članice da budu aktivnije i nude nacionalne programe za mikrofinansijske instrumente, posebno pomoću svog Evropskog socijalnog fonda ili Evropskog fonda za regionalni razvoj resursa.

Značaj mikrokreditiranja u Bosni i Hercegovini

Prepoznavanje efekata mikrokreditiranja u Evropskoj uniji važno je i za razumijevanje uloge i značaja mikrokreditnog sektora u Bosni i Hercegovini. Naime, od 1996. godine do danas, mikrokreditni sektor u BiH kontinuirano pruža podršku mikro i malom poduzetništvu u BiH.

Ekonomski i socijalni učinci mikrokreditnog sektora su veoma važni za mikro i malo poduzetništvo u zemlji. Ekonomski učinci sektora odnose se na pokretanje i jačanje mikro i malog poduzetništva, naročito u niskoprihodnim domaćinstvima u BiH u svim segmentima: poljoprivreda, trgovina, usluge i mala proizvodnja. Društveni učinci očituju se u vidu jačanja niskoprihodnih domaćinstava- samozapošljavanja, jačanja lokalnih zajednica i samopouzdanja klijenata, koji se pokretanjem i jačanjem poslovnih aktivnosti osjećaju korisnije i prihvaćenije u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

Mikrokreditne organizacije u zemlji su od osnivanja 1996. godine do kraja juna 2014. godine isplatile oko 7 milijardi i 170 miliona KM, u oko 2 miliona i 470 hiljada pojedinačnih kreditnih aranžmana klijentima koji se bave malim poduzetništvom na području BiH. Prosječan iznos kredita je manji od 3.000 KM.

Trenutno je izdato preko 200.000 pojedinačnih kredita a ukupan portfolio mikrokreditnog sektora u junu 2014. godine je iznosio oko 500 miliona KM. Ove kredite koristi preko 182.000 klijenata mikrokreditnih organizacija, članica Udruženja.

Članci poput ovog - saznajte više