Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

Mikrokreditni sektor značajan partner privredi i stanovništvu u BiH

Facebook
Twitter
LinkedIn

Sarajevo, 20. novembar/studeni 2019. – Od svog postanka pa do danas, mikrokreditni sektor je dao značajan doprinos u ekonomskom razvoju i povećanju finansijske uključenosti u BiH, o čemu govore svi dosadašnji rezultati i najvažniji pokazatelji sektora, jedan je od zaključaka konferenciije „Uloga i značaj mikrofinansiranja“ .

„S obzirom na činjenicu da je finansijska isključenost i dalje značajno prisutna u BiH, u  daljem razvoju ekonomije naše domovine potreban je dodatni zamah u smislu razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća i poljoprivrede. Usljed povećanih migracija stanovništva potrebno je maksimalno raditi na otvaranju novih radnih mjesta i samozapošljavanju. Jasno je da mikrokreditni sektor u BiH itekako ima potencijal za dalji rast i razvoj.  Ali, da bi se potencijal ovog sektora iskoristio u potpunosti za dobrobit građana i države BiH, neophodno je raditi na uspostavi harmonizaciji adekvatnih zakonskih okvira koji će omogućiti dalji razvoj sektora, a sve kako bi se povećala finansijska uključenost, te unaprijedili regulatorni standardi, kao i standardi zaštite korisnika finansijskih usluga.“, kazala je Elma Zukić, predsjednica Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI u svom završnom izlaganju.

U okviru Konferencije upriličene su četiri panel diskusije koje u fokusu imaju različite aspekte funkcioniranja mikrofinansijskog sektora u BiH.

U okviru prvog panela pod nazivom „Regulatorni okviri – razvojne perspektive i upotreba novih tehnologija“ kojeg je vodio Samir Bajrović (MKF SUNRISE), panelisti Grzegorz Galusek , izvršni direktor Microfinance Centre (MFC),  Oscar Verlinden – Advocacy Manager, European Microfinance Network (EMN), Mirzet Ribić, ekspert za mikrofinansije i Nudžejma Avdagić, direktorica sektora za pravnu podršku i licenciranje Agencije za bankarstvo FBiH predstavili su pregled regionalnih i globalnih trendova razvoja mikrofinansiranja. 

 „Poduzetnički impulsi“, naziv je drugog panela kojeg je vodila  Azra Berilo (MKF MI – BOSPO), a u okviru kojega su  učesnici panela koji su ujedno i korisnici usluga mikrofinansijskog sektora u BiH, predstavili svoje poslovne djelatnosti.

Namir Džerzović, vlasnik obrta u oblasti poljoprivredne proizvodnje, Sabina Krivdić koja se bavi poljoprivrednom djelatnošću  i Adema Varaga, koja se bavi uslužnom djelatnošću, predstavili su formiranje i razvoj svojih djelatnosti, koje se realiziraju ponajprije zahvaljujući uslugama koje im je pružio mikrofinansijski sektor u BiH. Zajedničko za ove paneliste jeste da su pokrenuli, razvili i održali svoje biznise zahvaljujući podršci mikrokreditnog sektora.

Braco Erceg (MKD MIKROFIN) bio je voditelj panela, a Siniša Vukelić, urednik Capital.ba, Vladimir Rudić, ombudsman za bankarski sektor Republike Srpske, Lejla Smajović, ombudsmen za bankarski sistem Federacije BiH i Vanja Cico, investicijski menadžer u Finance in Motion su bili  učesnici panela „Društveni efekti mikrokreditiranja i zaštita korisnika finansijskih usluga“ .

U okviru ovog panela  predstavljeni su efekti mikrofinansiranja, uticaj mikrofinansiranja na razvoj poslovanja, unapređenje uslova života korisnika mikrokredita, zaštitu korisnika usluga mikrokreditiranja. Također, u okviru panela je istaknuto da su klijenti važan subjekt tržišta, odnosno tržišne ekonomije koji trebaju biti finansijski edukovani, a što je uslov razvoja finansijskog tržišta. Informisan, finansijski educiran i pravično tretiran korisnik, u mogućnosti je ispravno ocjeniti rizike koje finansijske usluge nose u vezi sa njegovim ekonomskim položajem, mogućnostima i stvarnim potrebama.

„Kada je u pitanju uticaj mikrokreditnog finansiranja oni pokazuju da je 80 posto korisnika unaprijedilo svoje poslovanje. Zahvaljujući mikrokreditnom finansiranju 90 posto korisnika potvrdio je da im se poboljšao životni standard. Mikrokeditno finansiranje ima veliki uticaj i na zaštitu okoliša i energijsku efikasnost, s obzirom da veliki broj korisnika mikrokreditna sredstva ulaže upravo u projekte energijske efikasnosti“, kazala je Cico predstavljajući Studiju uticaja rađenu prošle godine u BiH.

Digitalizacija je neminovnost u finansijskom sektoru, zaključak je završnog panela „Novi horizonti“. Tokom panela predstavljeni su novi trendovi u svijetu finansija, digitalizacije i načina na koji ona  može doprinijeti finansijskoj uključenosti, te kako mikrokreditne organizacije mogu doprinijeti energijskojefikasnost. Voditeljica panela bila je Selma Jahić (MKF Partner), a o ovoj temi govorili su panelisti Hasan Hasić, direktor centra digitalnog bankarstva, Raiffeisen bank dd BiH, Senad Burza, prodajni savjetnik za SEE za Fintech OS i Sanjin Avdić, rukovoditelj sektora energija i okoliš – UNDP.

Digitalizacija finansijskih institucija omogućava klijentima lakši pristup finansijskim proizvodima. Uzimajući obzir podatke koji govore da stanovništvo u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri koristi internet i društvene mreže pokazatelj je da je društvo u BiH itekako spremno za digitalizaciju finansijskih usluga.

Članci poput ovog - saznajte više