Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

MMF PODRŽAVA UNAPRIJEĐENJE REGULATORNOG OKVIRA ZA MIKROKREDITNI SEKTOR

Facebook
Twitter
LinkedIn

Danas je u Sarajevu održan sastanak predstavnika Misije MMF-a i članova upravnog odbora  Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH. Nakon prvog sastanka, održanog u septembru ove godine, na kojem se Misija upoznala sa trenutnim stanjem u mikrofinansijskom sektoru, danas se razgovaralo o mogućnostima  unaprijeđenja regulatornog okvira za finansijski sektor, uključujući i mikrokreditni sektor. 

Predstavnik Misije je iskazao zainteresiranost i spremnost MMF-a   da pruži podršku  navednim procesima, uključujući i zaštitu korisnika finansijskih usluga. U tom smislu će se tražiti i podrška inostranih organizacija sa sjedištem u BiH, a  koje su u poslovnim odnosima  sa MKO.

Članci poput ovog - saznajte više