Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

Neophodno je implementirati odgovarajuće politike i procedure

Facebook
Twitter
LinkedIn

Sarajevo, 07. april/travanj 2021. – u organizaciji Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI održana je online edukacija posvećena je aktuelnoj temi digitalne transformacije – Digitalni potpis.

Edukaciju je otvorila Elma Zukić, predsjednica Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI riječima dobrodošlice te najavila cijenjenog predavača dr. Haris Hamidović, CISO u MKF/MKD EKI – član AMFI komisije za informacione tehnologije, digitalizaciju i cybersecurity.

Gdin Hamidović je u uvodnom obraćanju predstavio osnove na kojima se zasniva digitalno potpisivanje, koncept digitalnog potpisivanja, te ograničenja sa kojima se suočavaju korisnici i implementatori digitalnih potpisa.

“Povećanjem broja poslovnih dokumenata koji se stvaraju i koriste u elektronskom obliku i u bosanskohercegovačkim organizacijama javila se potreba za korištenjem elektronskih ekvivalenata vlastoručnih potpisa. Tehnologija digitalnih potpisa može obezbijediti autentifikaciju potpisnika i dokumenata. Ali, za stvaranje sigurnog i struktuiranog sistema u koje regulatori, revizori, poslovni partneri i druge stranke sa interesom mogu imati povjerenja sama implementacija tehnološkog rješenja u organizaciji nije dovoljna, već je neophodno implementirati odgovarajuće politike i procedure.

Svaki stvarni poslovni sistem je složena serija međuveza. Ni jedan sistem nije savršen, ni jedna tehnologija nije odgovor na sva sigurnosna pitanja. Kako bi bosanskohercegovačka poslovna zajednica na najbolji način mogla iskoristi tehnologiju digitalnih potpisa potrebno je poznavati mogućnosti, ali i ograničenja tehnologije digitalnih potpisa, a o čemu smo sve govorili na AMFI webinaru.” istaknuo je gdin Hamidović, te zaključio izlaganje zahvalom sudionicima na njihovom interesu i sudjelovanju.

Članci poput ovog - saznajte više