Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

Online konferencija „Novo doba za mikrokreditni sektor u BiH“ održat će se 18.11. 2021.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uvodna izlaganja na online konferenciji “Novo doba za mikrokreditni sektor u Bosni i Hercegovini” koja će se održati 18.11.2021. godine sa početkom u 10 sati održat će Elma Zukić, predsjedica Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI i Mejra Juzbašić Bajgorić regionalna direktorica za Jugoistočnu Evropu u “Finance in Motion”. 

Elma Zukić, predsjednica AMFI u uvodnom izlaganju osvrnut će se na značaj, Finansijski i socijalni uticaj mikokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini te rezultate ostvarene u prethodnom periodu. Također će govoriti o značaju edukacije klijenata mikrokreditnog sektora u BiH, mogućnostima mikrokreditnog sektora da pomogne rastu i unapređenju sektora mikro i malih preduzeća u BiH, kao i aktuelnim trendovima digitalne transformacije i eko-inkluzije u mikrokreditnom sektoru. 

Mejra Juzbašić Bajgorić, Finance in Motion, će se u svome obraćanju osvrnuti na do sada realizirane projekte Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu (EFSE) i Zelenog fonda za rast (GGF ali i najaviti nove projekte i planove za podršku projektima koji za cilj imaju digitalnu transformaciju i ekologiju s ciljem zaštite životne sredine, povećanja stepena energetske efikasnosti i smanjenja stakleničkih plinova. 

Elma Zukić je od sredine februara 2019. godine predsjednica Udruženja mikrofinansijskih institucija u BiH – AMFI. Na ovoj odgovornoj duužnosti sa mnogo entuzijazma i energije zastupa zajedničke interese mikrokreditnih organizacija u BiH. Ima dvadesetogodišnje iskustvo u bankarskom sektoru, na različitim rukovodećim pozicijama, uključujući i poziciju člana uprave banke. Radila je u različitim bankarskim sektorima, od retaila i privrede, marketinga, IT sektora, upravljanja imovinom, investiciono bankarstvo i trezor, kao i sve vrste operacija, HR i pravna pitanja. 

Mejra Juzbašić Bajgorić je regionalna direktorica za Jugoistočnu Evropu u “Finance in Motion”. “Finance in Motion” je jedan od vodećih svjetskih upravitelja ulaganjima koji se fokusira isključivo na razvojno finansiranje. Upravlja portfelijima investicija i tehničke pomoći u Jugoistočnoj Evropi Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu (EFSE) i Zelenog fonda za rast (GGF).  Ima više od 17 godina iskustva u bankarstvu i mikrofinansiranju u Jugoistočnoj Evropi, na Kavkazu, na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi. 

Članci poput ovog - saznajte više