Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

PANEL 1 – Više od mikrokreditiranja: Zaštita klijenata, nefinansijske usluge i socijalno odgovorno finansiranje kao temelj uspjeha mikrokreditnog sektora

Facebook
Twitter
LinkedIn

U okviru Panela 1 razgovarat ćemo o efektima mikrokreditiranja u svjetlu uticaja na razvoj poslova i unapređenje uslova života korisnika mikrokredita, sa osvrtom na  načine prikupljanja relevantnih podataka i komunikaciju podataka sa javnošću  

Voditeljica Panela 1 je  Elma Čardaklija Bašić, direktorica MKF Lok, a učesnici su mr. Ernadina Bajrović, viceguverner Centralne banke BiH, Vanja Cico, investicijska menadžerica „Finance in Motion“ – EFSE, Katarzyna Pawlak – Katarzyna, izvršna direktorica Microfinance Centre – MFC i Caroline Lentz, zamjenik generalnog direktora u Europskoj mikrofinancijskoj mreži – EMN. 

Elma Čardaklija Bašić, direktorica MKF Lok je ekonomista sa 16 godina iskustva u zvanju. Od 2014. godine je direktorica LOK mikrokreditne fondacije. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u oblasti rukovođenja poslovanjem uz izgrađene strateške kompetencije u finansijskom sektoru sa naglaskom na interpersonalne i organizacijske vještine, zatim rukovođenju timovima, upravljanju finansijama, odgovaranju kriznim situacijama, kao i pravnim normama koje se odnose na finansijski sektor.

Mr. Ernadina Bajrović je viceguverner Centralne banke BiH za Sektor administracije i finansija, od 2013. godine. U CBBiH je od 1997. godine. Tokom ovog perioda je bila uključena u projekat uvođenja konvertibilne marke i puštanja u opticaj domaće valute, reforme platnih sistema u BiH, članica radne grupe finansijskog sektora BiH u procesu pregovora sa EU, član savjetodavne grupe Fiskalnog vijeća BiH, projekt menadžer u projektu Twiining Light sa EU iz oblasti jačanja kapaciteta institucija. Posjeduje mnoge certifikate iz oblasti menadžmenta, te ISO certifikat za menadžera kvalitete. Više od 14 godina je na visokim menadžerskim pozicijama, kao rukovodilac Odjeljenja za ljudske resurse. 

Vanja Cico je menadžerica za investicije u „Finance in Motion“, firmi koja savjetuje EFSE fond (European Fund for Southeast Europe) i GGF fond (Green for Growth Fund) i upravlja njihovom tehničkom podrškom. Zadužena je za portfolio i tehničku podršku u Albaniji, BiH, Bugarskoj, Hrvatskoj i Kosovu. Ima više od 10 godina iskustva u finansijskom sektoru i rada sa bankama, mikrokreditnim institucijama i leasing društvima.    

Katarzyna Pawlak – Katarzyna je izvršna direktorica Mikrofinancijskog centra (MFC) – vodeće mreže u Evropi i Centralnoj Aziji koja povezuje inkluzivne finansijske organizacije i profesionalce koji zajedno opslužuju više od 2 miliona klijenata mikrofinansiranja. Više od 20 godina radi u sektoru mikrofinansiranja i finansijske inkluzije. Pokrenula je globalni fond za integraciju upravljanja društvenim učinkom koji je tokom sedam godina podržao više od 50 mreža širom svijeta. Koautor je  MFC programa finansijskog zdravlja koji se proširio i uključio mreže lokalnih edukatora u više od 20 zemalja. Stručnjak je za standarde odgovornog finansiranja, finansijsko zdravlje, finansijske instrumente EU i digitalizaciju. 

Caroline Lentz je zamjenica generalnog direktora European Microfinance Network- EMN-a. Zadužena je za razvoj članstva i jačanje partnerstava za članove EMN-a. Ima više od devet godina iskustva u EMN-u. Posjeduje veliko iskustvo u pružanju usluga izgradnje kapaciteta i kreiranja događaja. Bia je dio Upravljačke grupe Evropske komisije za Evropski kodeks dobrog ponašanja.

Članci poput ovog - saznajte više