Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

Poziv za dostavljanje ponude za PR usluge

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poštovani,

Molim Vas da Udruženju mikrokreditnih organizacija – AMFI BiH dostavite svoju ponudu za pružanje PR usluga u skladu sa Upitom za ponude u prilogu.

Vašu ponudu je potrebno dostaviti do 27.08.2019. godine do 12:00 sati putem pošte u zatvorenoj koverti Udruženju mikrokreditnih organizacija – AMFI, ili lično u poslovne prostorije Udruženja na adresi Zagrebačka 50/IV, 71000 Sarajevo sa naznakom „NE OTVARATI”- Ponuda za: PR usluge, za komisiju.

Za dodatna pojašnjenja u vezi zahtjeva, kontakt osoba je Naida Slinić, koordinator Udruženja AMFI. 

Kontakt: info@amfi.ba ili 061 144 531.

Članci poput ovog - saznajte više