Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

Prvi broj AMFI online magazine

Facebook
Twitter
LinkedIn

Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini AMFI i njegove članice, u saradnji sa našim cijenjenim partnerima IFC – članica Grupacije svjetske banke, pripremilo je prvi broj AMFI online magazine, glasilo mikrokreditnog sektora u BiH.

Na više od 60 strana online izdanja, na b/h/s i engleskom jeziku, predstavljamo mikrokreditni sektor u Bosni i Hercegovini od njegovih početaka 1996. godine do danas. Pročitajte kako je počinjao, rastao i razvijao se mikrokreditni sektor u BiH, za kojeg vodeći svjetski stručnjaci kažu da je jedan od najrazvijenijih i najdinamičnijih na svijetu.

Predstavljajući finansijske i socijalne pokazatelje mikrokreditnog sektora u BiH u 2020. godini skrećemo pažnju na značaj i uticaj sektora. Posebno naglašavamo da usluge mikrokreditnog sektora koristi više od 211.000 stanovnika BiH, najčešće ranjivih kategorija, čime se ostvaruje direktan i indirektan uticaj na više od 600.000 osoba ili 18 posto stranovništva naše zemlje.

Mogućnosti mikrokreditnog sektora da pomogne rast i razvoj, naročito najugroženijih kategorija stanovništva – žena i mladih, kao i način kako se to može realizirati, predstavljamo kroz inicijative za poboljšanje pravnog okvira te pristupanje fondovima koji će osigurati povoljnija sredstva za naše klijente.

U AMFI online magazine predstavljamo aktuelnosti u radu AMFI i poslovanjemikrokreditnih organizacija, članica AMFI u periodu pandemije COVID-19. Pišemo o značaju finansijske inkluzije za koju mikrokreditni sektor u BiH može biti značajan generator.

Posebnu pažnju posvetili smo aktuelnim svjetskim trendovima vezanim za digitalnu transformaciju, u okviru kojih predstavljamo ocjenu digitalne spremnosti mikokreditnog sektora u BiH – DRSAT, koju je uradio Microfinance Center.

Pročitajte i izvještaje o dva webinara koja je krajem 2020. godine realizirao AMFI sa svojim članicama uz podršku IFC. Prvi webinar ”Digitalna transformacija društva kroz formu fintech rješenja“ bio je posvećen digitalnoj transformaciji društva sa naročitim fokusom na ulogu i značaj žena i mladih osoba u ovom procesu. Još jednom je potvrđena spremnost mikrokreditnog sektora BiH da pravi svjetske trednove digitalizacije usluga, u kojima je uvijek u prvom planu klijent.

Drugi webinar „Mikrofinansiranje: finansijska pismenost, transparentnost i uspješne priče“ kroz različte aktualne teme istoče značaj i ulogu žene u biznisu i društvu uopće. Ovaj webinar je u fokus stavio potencijale mikrokreditnog sektora i načine njihovog korištenja, uz kontinurano povećanje finansijske pismenosti klijenata te transparentnosti rada, procesa i procedura.

Dužnu pažnju ukazali smo našim cijenjenim klijentima. Uspješne priče klijenata mikrokreditnog sektora u BiH na najbolji način iliustriraju naš rad.

ČITAJTE AMFI ONLINE MAGAZINE NA LINKU: MAGAZIN

Članci poput ovog - saznajte više