Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

Rezultati poslovanja subjekata bankarskog sistema Federacije BiH u 2018. godine

Facebook
Twitter
LinkedIn

Preuzeto sa (link) – Agencija za bankarstvo Federacije BiH (FBA)

Dana 23.04.2019. godine, već drugu godinu zaredom, direktor FBA gdin. Jasmin Mahmuzić je održao prezentaciju Agencije za bankarstvo FBiH na temu “Rezultata poslovanja subjekata bankarskog sistema Federacije BiH u 2018. godini” u cilju informisanja javnosti o stanju, stabilnosti, izazovima te očekivanjima u oblasti nadzora i poslovanja subjekata bankarskog sistema (banaka, mikrokreditnih organizacija, lizing-a i faktoring društava).

fba

Prezentaciji su prisustvovali guverner Hrvatske narodne banke, gospodin Boris Vujčić, te u ime EBA – Evropskog nadzornog tijela za bankarstvo, gospodin Davide Stropp, Senior Bank expert, zatim gdin. Senad Softić, guverner Centralne banke BiH, Jelka Miličević, ministrica finansija BiH, te predstavnici uprava subjekata bankarskog Sistema: banaka, mikrokreditnih organizacija, lizinga i faktoringa, predstvnici udruženja subjekata bankarskog sistema, revizorskih kuća, kao i predstavnika akademske zajednice, ambasada, domaćih i međunarodnih institucija , te predstavnici medija.

Članci poput ovog - saznajte više