Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

Skupština Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH u Tuzli usvojila novi Statut AMFI

Facebook
Twitter
LinkedIn

Na redovnoj sjednici Skupštine Udruženja mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini – AMFI održanoj u Tuzli usvojen je novi Statut AMFI u koji su uvršteni suštinske i tehničke primjedbe Komisije za pravna pitanja Udruženja. Novim Statutom, između ostalog, definiano je da je za donošenje odluka Skupštine potrebna odluka kvalificirane većine u odnosu na ukupan broj članova Skupštine. Članovi Skupštine, prema potrebi će moći glasati i elektronskim putem. Također je predviđeno da AMFI ima predsjednika i podpredsjednika koje imenuje i razrješava Skupština. Predsjednik i podpredsjednik se biraju na mandatni period od četiri godine. Novim Statutom dato je ovlaštenje predsjedniku AMFI da može uz odluke Skupštine vršiti preraspodjelu usvojenih pozicija u budžetu u iznosu od 15 posto, a prema ukazanoj potrebi.

Članovi Skupštine istaknuli su da je održavanje Konferencije „Uloga i značaj mikrofinansijskog sektora“ održana 19.11.2019. godine u Sarajevu vrlo uspješno provedena aktivnost, čija je realizacija i značaj prepoznat od šire javnosti . Konferencija je omogućila predstavljanje Udruženja i mikrokreditnog sektora, aktivnosti i doprinosu mikrofinansijskog sektora  finansijskoj uključenosti svih građana, naročito onih koji nemaju mogućnost pristupa konzervativnim kreditnim sredstvima. Upravo je finansijska uključenost ključna misiju i viziju postojanja i rada  mikrokreditnoh organizacija.

Na sjednici Skupštine AMFI usvojen je budžet za 2020, kao i izvještaj o  izvršenju budžeta za 2019. godinu.

Također je istaknuto da sve navedene i realizirane aktivnosti u ovoj godini su pozitivno uticale na unapređenje i  realizaciju ranije definiranih ciljeva djelovanja AMFI, a koja se odnose na jačanje institucionalnog kapaciteta AMFI, poboljšanje regulatorno-pravnog okvira; jačanje pozitivnog imidža i promoviranje sektora te zaštita korisnika finansijskih usluga i podizanje standarda u radu.

Članci poput ovog - saznajte više