Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

Webinar AMFI: Žene su značajna, ali nedovoljno iskorištena snaga privrede BiH

Facebook
Twitter
LinkedIn

Sarajevo, 19. decembra/prosinca 2020. – Potencijal mikrokreditnog sektora u BiH mogao bi biti više iskorištenputem harmonizacije zakonskih rješenja i usvajanjem adekvatnog zakonodavnog okvira u BiH, kroz mogućnost pristupanja fondovima koji nude povoljna sredstva za razvoj samozapošljavanja, kao i mikro i malog poduzetništva. Na taj način bi sredstva bila još pristupačnija postojećim i potencijalnim klijentima, kreirala bi se nova radna mjesta kroz pokretanje samozapošljavanja, mikro i malih biznisa, zaključeno je, između ostalog na webinaru o temi “Mikrofinansiranje: finansijska pismenost, transparentnost i uspješne priče“, sa fokusom na značaj i snagu žena u ovim procesima.

 

Elma Zukić, predsjednica Udruženja mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini – AMFI predstavila je mikrokreditni sektor u BiH, koji opslužuje više od 210.000 klijenata, čime direktno ili indirektno utiče na 600.000 osoba ili skoro 18 posto stanovništva BiH.

„Misija mikrokreditnog sektora je omogućiti finansijsku inkluziju osobama koje ne ispunjavaju uslove za pristup tradicionalnim izvorima finansiranja. Na taj način mikrokreditni sektor pomaže smanjenju siromaštva i nezaposlenosti, potiče i podržava samozapošljavanje i razvoj privatnog sektora u BiH te doprinosi jačanju pozicije klijenta. U portfoliju mikrokreditnog sektora u BiH dominiraju krediti za poljoprivredu sa oko 35 posto, oko 42 posto korisnika kredita su žene, dok oko 42 posto klijenata koriste isključivo usluge mikrokreditnih organizacija“, navela je Zukić.

Ombudsman za bankarski sistem u FBiH, Lejla Smajović, istaknula je da se već dvije godine provode projekti koji imaju za cilj povećanje finansijske pismenosti postojećih i potencijalnih klijenata finansijskog sektora.

„Glavni potencijal za povećanje finansijske pismenosti klijenata je viši stepen korištenja savremenih digitalnih rješenja“, konstatirala je Smajović.

Govoreći o značaju edukacije klijenata finansijskog sektora, doc.dr. Semina Ajvaz Hadžović, šefica Odsjeka za komunikologiju na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, kazala je da su krediti dobar izvor finansiranja ukoliko se koriste na racionalan način.

„Najoptimalnije je koristiti kredite za rješavanje egzistencijalnih pitanja i za ulaganja u biznis, odnosno, ono što će nam omogućiti zaradu“, kazala je Ajvaz Hadžović.

Vilma Tunjić Juzbašić, direktorica MKD IuteCredit BH istaknula je potrebu da se sa finansijskim opismenjavanjem stanovništva krene u školama.

„Treba krenuti od pitanja da li je mikrokredit potreban, ispravno procijeniti prihode i rashode, raspitati se o uslovima kreditiranja, nominalnoj i efektivnoj kamatnoj stopi“, istaknula je Tunjić Juzbašić.

Predstavljajući uspješne priče poduzetnica Sanja Hajdukov, predsjednica Upravnog odbora MI-BOSPO naglasila je da biznise pokreću žene koje imaju izuzetno jaku motivaciju.

„Količina novca, nivo obrazovanja, zadovoljenost opštih uslova, sve je u drugom planu. Žena koja se snažno motiviše, posebno ako je u pitanju motivacija podstaknuta frustracijom zbog nemogućnosti pronalaska zasposlenja npr. i ulazak u poduzetničke vode iz potrebe za održanjem dobrobiti svoje porodice, spremna se nositi sa svim strahovima i izazovima koje samostalan biznis nosi sa sobom“, naglasila je Hajdukov.

Doc. dr. Amra Nuhanović sa Ekonomskog fakulteta u Tuzli predstavila je rezultate istraživanja „Razvoj poduzetništva žena i prepreke“, koje je između ostalog pokazalo da su socioekonomski faktori prepreka za razvoj poduzetništva, ali i istovremeno mogu biti snažan poticaj ženama da se otisnu u poduzetničke vode.

„Žene su značajna, ali nedovoljno upotrijebljena snaga privrede Bosne i Hercegovine. Političke, ekonomske i društvene promjene u prošlosti otvorile su mogućnost da žene osnivaju kompanije i upravljaju njima. Međutim, postoji prilično visok nivo straha od neuspjeha, koji je u najvećoj mjeri povezan sa nepovoljnim poduzetničkim okruženjem i značajno ograničava poduzetničku aktivnost žena u BiH, zaključila je doc. dr. Nuhanović.

Članci poput ovog - saznajte više