Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

Facebook
Twitter
LinkedIn

Klijent Admir u Partneru koristi mikrokredite još od 2005. godine, i kao porodica su klijenti Partnera koji su postepeno, kupovinom krava iz mikrokredita, postigli da sada imaju farmu od 16 muznih krava.

Krave su smještene u manjim štalama, u kojim je planski napravljen raspored, sa hranidbenim hodnikom, ležištem, izdubrištem, automatskim pojilicama, a sama muža se obavlja mehanizovano.

Butkovići posjeduju 5 hektara vlastite zemlje koju obrađuju i na kojoj siju kukuruz i spremaju vlastitu silažu, koju koriste u ishrani muznih krava.

Vlastitom proizvodnjom hrane, ova vrijedna porodica ostvaruje znatne uštede.

Porodica Butković mjesečno isporuči 8.000 litara mlijeka mljekari, koja im nudi dobru otkupnu cijenu.

Svojim zalaganjem i stalnim edukovanjem, uspijevaju konstantno proizvesti ekstra klasu mlijeka i na taj način postići veću otkupnu cijenu po litri mlijeka, i redovno naplaćivati podsticaje. Ovo je domaćinstvo za primjer.

Članci poput ovog - saznajte više