Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

MKO U BIH PODRŽALE PREKO 560.000 OSOBA

Facebook
Twitter
LinkedIn

Od 1996. do sada, mikrokreditne organizacije su svojom djelatnošću davale i daju značajan doprinos ukupnom društveno-ekonomskom oporavku i razvoju BiH, te smanjenju siromaštva i povećanju zaposlenosti. Većina mikrokreditnih organizacija, članica Udruženja mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini (AMFI), koje imaju tržišno učešće u BiH od 98 posto, zabilježile su pozitivan finansijski rezultat tokom devet mjeseci 2012. godine.

Mada su evidentni pozitivni pomaci u poslovanju mikrokreditnih organizacija (MKO) u BiH, još uvijek se ne može govoriti o potpunoj stabilizaciji obzirom na ekonomsko stanje u zemlji, kao i ograničavajući zakonski okvir za poslovanje MKO.

Ovo je rečeno na nedavno održanoj sjednici Upravnog odbora Udruženja AMFI na kojoj je razmatran izvještaj o učincima mikrokreditne djelatnosti u BiH i rada mikrokreditnih organizacija od 1996. do sada.

Najznačajniji učinak je obezbjeđenje pristupa finansijskim sredstvima građanima koji ne mogu ispuniti uslove kredita u komercijalnim bankama. Od 1996. do sada, mikrokreditne organizacije su svojom djelatnošću davale i daju značajan doprinos ukupnom društveno-ekonomskom oporavku i razvoju BiH, te smanjenju siromaštva i povećanju zaposlenosti, a pristup mikrokreditima je imalo, sa jednim ili više kredita, oko 560.000 lica zaključno sa 30.09.2012. godine.

“Mikrokreditni sektor direktno zapošljava 1863 osoba koje su kontinuiranom edukacijom osposobljeni da dugoročno vrše mikrokreditnu djelatnost, a za finansiranje kreditnog portfolia koristimo sredstva međunarodnih komercijalnih i domaćih izvore, kao i vlastita sredstva stečena visokim prihodom ili dobiti iz kreditnih operacija“, ističe predsjednica Upravnog odbora AMFI-ja, Sadina Bina.

Govoreći o ulozi i značaju MKO u BiH, Sadina Bina je dodala da je u analizi The Economist (Economist Inteligence Unit), vodećeg medija koji u svom izvještaju upoređuje mikrofinansijski regulatorni okvir i praksu u 55 zemalja svijeta, navedeno da je Bosna i Hercegovina, pored Armenije, napravila najzanačajnije poboljšanje u poslovanju u odnosu na prethodnu godinu.

Sve ovo je dovelo do sticanja povjerenja inostranih i domaćih povjerilaca u rad mikrokreditnih organizacija u BiH te da je stvoren potencijal za proširenje finansijskih usluga za klijente mikrokreditiranja kada se obezbjede odgovarajuće pravne pretpostavke.

Stoga je naglašena i potreba  harmoniziranja propisa u oba entiteta BiH, imajući u vidu da mikrokreditne organizacije posluju na jedinstvenom ekonomskom tržištu, ali pod različitim uslovima.

Članci poput ovog - saznajte više