Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

Aktivnosti Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI u saradnji sa Habitat for Humanity International od februara 2023. godine

Facebook
Twitter
LinkedIn

Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI u saradnji sa Habitat for Humanity International od februara 2023. godine provodi niz aktivnosti na zajedničkom projektu pod nazivom: „Unapređenje stambenog mikrofinansiranja za podršku klimatkoj adaptaciji i energetskoj tranziciji u Bosni i Hercegovini”.

Do sada je u okviru istog projekta održana:

  • Konferencija u maju 2023. godine “Energetska tranzicija”
  • Promovisan je video spot i promotivni materijali koji nas uče kako da uštedimo te prizvodemo vlastitu energiju https://amfi.ba/kako-da-ustedim-i-proizvedem-vlastitu…/
  • U novembru 2023. godine održati će se niz dodatnih aktivnosti na podizanju svijesti i edukaciji na ovu važnu temu putem koncepta obuke trenera u mikrokreditnim organizacijama na lokacijama Tuzla, Sarajevo i Banja Luka. Prisutni edukatori iz mikrokreditnih organizacije će dalje prenijeti stečena znanja i iskustva sa trenera na svoje kolege.

Cilj je doseći i informisati što veći broj građana u svrhu masovnijeg korištenja obnovljivih izvora energije.

Teme o kojima se razgovaralo na prvoj obuci trenera u Tuzli, dana 01.11.2023. godine nazivom podrška klimatskoj adaptaciji i energetskoj tranziciji u BiH te upoznati se sa mogućnostima i izazovima vlastite proizvodnje energije iz obnovljivih izvora u BiH.

Od ukupne potrošnje energije u BiH, preko 52% koriste domaćinstva.

Mikrokreditni sektor sa svojih 700 poslovnica u 144 općina u BiH i preko 2.000 zaposlenih, od čega preko 50% rade direktno sa domaćinstvima na terenu, može dati izuzetan doprinos energetskoj tranziciji domaćinstava.

Edukacija je održana u prostorijama Partner Mkf u Tuzli.

Koristimo priliku da se posebno zahvalimo Partner Mkf na prilici da praktično vidimo kako organizacija koja ovu uslugu nudi svojim klijentima ujedno i vlastitim primjerom živi ono što nudi na način da proizvodi energiju putem obnovljivih izvora – solarne elektrane na krovu zgrade Partnera MKF u Tuzli.

Članci poput ovog - saznajte više