Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

AMFI: Konferencija “Uloga i značaj mikrofinansiranja” – poziv medijima

Facebook
Twitter
LinkedIn

POZIV MEDIJIMA

Poštovani,

Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI u Sarajevu organizira  konferenciju “Uloga i značaj mikrofinansiranja”. Konferencija će se održati

u utorak, 19. novembra/studenog 2019. godine u Sarajevu, u Hotelu Hills,  Butmirska cesta 18, sa početkom u 09:30 sati.  

Konferenciju će otvoriti Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

U radu Konferencije učestvovat će predstavnici regulatornih tijela, izvršne i zakonodavne vlasti, menadžment i zaposlenici mikrokreditnih organizacija, predstavnici nevladinog sektora, korisnici mikrokrofinansijskih usluga te predstavnici međunarodnih mreža za mikrofinansiranje.

U okviru Konferencije će biti upriličene četiri panel diskusije o mikrofinansijskom sektoru s osvrtom na regulativni okvir, poduzetničke impulse, društvene efekte i nove horizonte mikrofinansiranja.

U prilogu ovog poziva nalazi se i detaljan program Konferencije. 

Molimo da angažirate vaše ekipe da medijski prate ovaj događaj.

Hvala za saradnju i objavljene priloge.

AGENDA

09:30 – 09:55

Okupljanje i registracija

 

 

 

10:00 – 10:05

Uvodno obraćanje

Elma Zukić – Predsjednica Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI

 

 

10:05 – 10:20

Obraćanje i otvaranje konferencije

Denis Zvizdić – Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

 

 

 

10:20 – 11:20

Panel 1- Regulatorni okviri – razvojne perspektive i upotreba novih tehnologija

Voditelj panela: Samir Bajrović – MKF SUNRISE

 

Panelisti:

Grzegorz Galusek – Izvršni direktor, Microfinance Centre (MFC)

Oscar Verlinden – Advocacy Manager, European Microfinance Network (EMN)

Mirzet Ribić – Expert za mikrofinansije

Nudžejma Avdagić – Direktorica sektora za pravnu podršku i licenciranje, Agencija za bankarstvo FBiH

 

Opis: Ovaj panel ima za cilj osigurati pregled regionalnih i globalnih trendova razvoja mikrofinansiranja kroz postojeća i potencijalna regulatorna rješenja.

 

 

 

11:25 – 12:00

Panel 2 – Poduzetnički impulsi

Voditelj panela: Azra Berilo – MKF MI – BOSPO

 

Panelisti:

Namir Džerzović – obrt, poljoprivredna proizvodnja

Sabina Krivdić – poljoprivredna djelatnost

Adema Varaga – uslužna djelatnost

 

Opis: Predstavljanje klijenata mikrofinansijskog sektora u BiH, sa primjerima dobre prakse, formiranja i razvoja poslovnih djelatnosti.

 

 

 

12:05 – 12:35

Poslovno druženje & kafe pauza

 

 

 

12:40 – 13:40

Panel 3 – Društveni efekti mikrokreditiranja i zaštita korisnika finansijskih usluga

Voditelj panela: Braco Erceg – MKD MIKROFIN

 

Panelisti:

Siniša Vukelić – Urednik, Magazin Capital

Vladimir Rudić – Ombudsman za bankarski sektor Republike Srpske

Lejla Smajović – Ombudsman za bankarski sistem Federacije BiH

Vanja Cico –  Investment Manager, Finance in Motion

 

Opis: Predstavljanje efekata mikrofinansiranja, uticaja na razvoj poslovanja, unapređenje uslova života korisnika mikrokredita, zaštitu korisnika usluga mikrokreditiranja.

 

 

 

13:45 – 14:45

Ručak

 

 

 

14:50 – 15:50

Panel 4 – Novi horizonti

Voditelj panela: Selma Jahić – MKF PARTNER

 

Panelisti:

Hasan Hasić – Direktor centra digitalnog bankarstva, Raiffeisen bank dd BiH

Mirsad Adilović – Regionalni direktor za SEE za Fintech OS

Sanjin Avdić – Rukovoditelj sektora energija i okoliš – UNDP

 

Opis: Predstavljanje pojma digitalizacije i načina na koji može doprinijeti finansijskoj inkluziji, te kako MKO mogu doprinjeti energetskoj efikasnost.

 

 

 

15:55 – 16:10

Zaključak konferencije

Elma Zukić – Predsjednica Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI

 

 

 

16:10 – 16:30

Poslovno druženje & kafe pauza

 

 

 

19:00 – 24:00

Večera – Sky Bar HOTEL HILLS

Članci poput ovog - saznajte više