Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

Konferencija „Uloga i značaj mikrokreditiranja“ Panel: Društveni efekti mikrokreditiranja i zaštita korisnika finansijskih usluga

Facebook
Twitter
LinkedIn

Braco Erceg – MKD Mikrofin

Siniša Vukelić – Capital

Vladimir Rudić – Ombudsman za bankarski sektor RS

Lejla Smajović – Ombudsman za bankarski sistem FBiH

Vanja Cico – Finance in Motion

Panel  „Društveni efekti mikrokreditiranja i zaštita korisnika finansijskih usluga“ bit će održan tokom    konferencije “Uloga i značaj mikrofinansiranja” koju organizira Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI u Sarajevu. Konferencija će se održati u utorak, 19. novembra/studenog 2019. godine u Sarajevu, u Hotelu Hills, sa početkom u 09:30 sati.

Gdin Braco Erceg je moderator, a gdin Siniša Vukelić, urednik Magazina Capital, gdin Vladimir Rudić, ombudsman za bankarski sektor Republike Srpske, gđa Lejla Smajović, ombudsman za bankarski sistem Federacije BiH i gđa Vanja Cico, investicijski menadžer u Finance in Motion su učesnici trećeg panela o temi „Društveni efekti mikrokreditiranja i zaštita korisnika finansijskih usluga“.

U okviru ovog panela bit će predstavljeni  efekati mikrofinansiranja, uticaj mikrofinansiranja na razvoj poslovanja, unapređenje uslova života korisnika mikrokredita, zaštitu korisnika usluga mikrokreditiranja.

Ciljevi ovog a su kroz diskusiju dati osvrt na efekte mikrokreditiranja u svjetlu uticaja istih na razvoj poslova i unapređenje uslova život korisnika mikrokredita, te predstaviti same načine prikupljanja relevantnih podataka i komunikaciju istih sa javnošću.

U drugom dijelu panela fokus diskusije će biti na zaštiti korisnika usluga finansijskih institucija sa posebnim osvrtom na korisnike usluga mikrokreditiranja.

Članci poput ovog - saznajte više