Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

Mikrokreditne organizacije u BiH odobrile 25.632 zahtjeva klijenata za primjenu mjera odgode plaćanja mikrokredita

Facebook
Twitter
LinkedIn

Sarajevo, 17. juna/lipnja 2020. – Mikrokreditne organizacije u Bosni i Hercegovini, članice Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI su zaključno sa 31.05.2020.godine, zaprimile 24.485 zahtjeva klijenata za primjenu mjera odgode plaćanja mikrokredita, kao podrške za prevazilaženje negativnih uticaja pandemije COVID-19.

Mikrokreditne organizacije u BiH, članice AMFI su ukupno odobrile 25.632 zahtjeva što čini 11 posto ukupnog broja mikrokredita, a ukupan iznos kredita za koje su odobrene posebne mjere je 125 miliona KM, što čini 17 posto ukupnog portfolia svih članica Udruženja.

„Na Udruženje je stigao manji broj upita zbog ne razumjevanja načina obračuna kamate. Bitno je istaći da se za vrijeme perioda moratorija obračunava kamata ali se kamata plaća nakon njegovog isteka. U toku moratorija zaustavlja se obračun dospijeća glavnice, a redovna kamata se nastavlja obračunavati ali dospijeva na plaćanje nakon isteka moratorija. To konkretno znači da klijent u toku trajanja moratorija ne vrši nikakva plaćanja i sve njegove obaveze miruju za to vrijeme“ istakla je Elma Zukić, predsjednica Udruženja mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini AMFI.

„Imamo veći broj odobrenih mjera odgode plaćanja mikrokredita u odnosu na broj podnesenih zahtjeva iz razloga što su mikrokreditne organizacije u BiH same reagirale i odobravale neku od privremenih mjera svojim korisnicima, kako bi im pomogle da prevaziđu poteškoće izazvane pandemijom COVID-19. Prema podacima o poslovanju mikrokreditnog sektora u Bosni i Hercegovini koje su objavile entitetske agencije za bankarstvo, zaključno sa 31.12.2019. godine, mikrokreditni sektor činio je 2,4 posto finansijskog tržišta u Bosni i Hercegovini. Broj klijenata mikrokreditnih organizacija u BiH krajem 2019. godine bio je 210.821, od čega se više od 35 posto dodijeljenih kredita odnosi na poljoprivredni sektor. Ako uporedimo broj klijenata mikrokreditnog sektora u BiH sa brojem podnesenih zahtjeva za primjenu neke od mjerea odgode plaćanja mikrokredita, jasno je da je nešto više od 11 posto ukupnog broja klijenata mikrokreditnog sektora podnijelo zahtjev“ kaže Zukić.

Predsjednica AMFI naglašava da članice Udruženja ood momenta stupanja na snagu odluka nadležnih agencija za bankarstvo FBiH i RS, intenzivno provode mjere, kroz partnerski odnos i individualni pristup svakom klijentu u nastojanju da se ublaže posljedice izazvane pandemijom COVID-19.

„U skladu sa odlukama agencija za bankarstvo FBiH i RS donesenim početkom juna ove godine, moratorij na kredite je produžen za još dva mjeseca. Produženjem prava na moratorij za otplate mikrokredita daje se mogućnost mikrokreditnim organizacijama i klijentima da dogovore odgovarajući modalitet izmirenja kreditnih obaveza na obostrano zadovoljstvo, kao što je i do sada bio slučaj“, naglašava Zukić.

Podsjeća da mikrokreditni sektor u BiH prvenstveno pruža usluge pojedincima i mikro i malim preduzećima, koje ne ispunjavaju uvjete za korištenje tradicionalnih izvora finansiranja, čime je omogućena finansijska uključenost značajnog broja bh. građana. Također, mikrokreditni sektor ima snažan socijalni aspekt, jer upravo zahvaljujući mikrokreditima, oni koji ne ispunjavaju uvjete za tradicionalne modele kreditiranja, mogu dobiti početni kapital za pokretanje porodičnih biznisa, obrta, poljoprivredne djelatnosti, a naročito je značajan doprinos zapošljavanju marginaliziranih grupa kao što su žene i mladi.

Članci poput ovog - saznajte više