Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

MKO ZA 15 GOD. PLASIRALE OKO 5,64 MILIJARDE KREDITA

Facebook
Twitter
LinkedIn

Od ukupnog broja mikrokredita za poslovnu djelatnost plasirano je 4.481.000.000 KM ili oko 75 posto kreditnih sredstava. Mikrokrediti potiču samozapošljavanje i zapošljavanje.

Imajući u vidu podatak Agencije za statistiku, po kojem u ovom trenutku oko 530.000 osoba u BiH nema zaposlenje, dakle zbog nemogućnosti da  podigne kredit kod komercijalnih banaka, mikrokrediti su zapravo jedina opcija putem koje nezaposlena lica mogu premostiti trenutne novčane poteškoće ili pokrenuti vlastiti posao i tako doći do adekvatnih sredstava dostatnih za osnovne životne potrebe.

Na bh. tržištu trenutno djeluje 25 mikrokreditnih organizacija (MKO), a prednost mikrokreditiranja je svakako da svakom pravnom licu kako u oblasti mikro i malog poduzetništva koje nema vlastitu imovinu, tako i svakom privrednom društvu omogući pristupanje odgovarajućim  kreditnim sredstvima putem mikrokreditnih organizacija i kada nema adekvatna sredstava obezbjeđnja kredita.

Punjenje budžeta

Mikrokreditne organizacije, članice Udruženja mikrofinansijskih organizacija u Bosni i Hercegovini, su u periodu od 1997. do kraja 2011. godine za oko 1.924.000 korisnika plasirale mikrokredita u ukupnom iznosu oko 5,64 milijarde KM. Prosječan iznos kredita je 3.000 KM. Od toga, ukupno je za poslovnu djelatnost plasirano 4.481.000.000 KM ili oko 75% od ukupnog plasmana kreditnih sredstava.

Prihodi za budžete administrativnih jedinica nastali plasmanom mikrokreditnih sredstava  generisalo čak oko 20% javnih prihoda po različitim osnovama: porezi na promet roba i usluga, porezi na promet nekretnina, porezi na plate i doprinose, administrativne i druge takse i slično.

Po osnovu  plaćenih poreza, doprinosa i taksi za zaposlene u mikrokreditnim organizacijama ili plaćenim drugim porezima javnim je institucijama uplaćeno ukupno oko 121 milion KM,  što je  prosječni  godišnji iznos od 16,5 miliona KM, saopćeno je iz Udruženja mikrofinansijskih organizacija u BiH (AMFI).

Važno je naglasiti da mikrokrediti potiču samozapošljavanje i zapošljavanje novih radnika u svim vrstama organizovanja poduzetništva, jačajući time državne ekonomske i socijalne prilike. Prema podacima iz Studije o socijalnom uticaju mikrokreditiranja u BIH koje je napravila Svjetska banka, klijenti mikrokreditiranja se odlučuju za registraciju svoje djelatnosti 10% do 14% više od nego lica ne koriste mikrokredite.

Smanjenje siromaštava

Iz svega je razvidno da je osnovna misija mikrokreditnih organizacija na našem tržištu povećanje zaposlenosti i smanjenje siromaštava u BIH, ali i poboljšanje životnog standarda i kvaliteta življenja na prvom mjestu osobama kojima nisu dostupne finansijske  usluge klasičnih finansijskih institucija.

Mikrokreditne organizacije posluju u BiH u kontinuitetu od 1996. i kao takve moraju ispunjavaju sve finansijske i institucionalne standarde propisane zakonom za ove finansijske organizacije, kao i podzakonskim aktima Agencija za bankarstvo u oba entiteta, saopćeno je iz AMFI BiH.

Dakle, i pored  socijalne  svrhe mikrokreditiranja, MKO moraju biti istovremeno održive i sigurne radi mogućnosti vlastitih  kreditnih  zaduženja kod odgovarajućih inostranih i domaćih povjerilaca, putem kojih vrše finansiranje mikrokreditnog portfolia,  ali i zbog privlačenja potencijalnih domaćih i inostranih investitora za njihova ulaganja u profitne MKO kako bi  i na taj način proširili svoju osnovnu djelatnost i svoje finansijske usluge učinile atraktivnijim potencijalnim klijentima.

Članci poput ovog - saznajte više