Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

PANEL 2- Poticaj razvoja malog poduzetništva u BiH u skladu sa najboljim evropskim praksama

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tema Panela 2 je    Poticaj razvoja malog poduzetništva u BiH u skladu sa najboljim evropskim praksam

Voditelj Panela 2 je Džavid Sejfović, direktor MKF LIDER i potpredsjednik Udruenja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI,  a učesnici su Elvir Ćatović, direktor nedepozitnog sektora Agencije za bankarstvo FBiH, Snježana Rudić, pomoćnik ministra u Ministarstvu finansija RS, Sead Džiho, pomoćnik ministra za poduzetništvo, Federalno ministarstvo razvoja,  poduzetništva i obrta, Izedin Kurtović, pomoćnik ministra za obrt, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, prof. dr. Adisa Omerbegović Arapović, ekonomska ekspertica, Mirzet Ribić, ekspert za mikrofinasije i bankarstvo, konsalting i menadžment i Nicola Benaglio, viši istraživač u Europskoj mikrofinancijskoj mreži – EMN

Džavid Sejfović je direktor MKF LIDER i potpredsjednik Uduženja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI od februara 2012. godine.  Tri godine godine je radio kao regionalni operativni menadžer za FINCA International na Kosovu. Prije nego se posvetio sektoru mikrofinansiranja, 10 godina je radio u BNY Mellon Wealth Managementu kao portfelij menadžer u Family Office Group. 

Elvir Ćatović je Direktor Sektora za nadzor nedepozitnih finansijskih institucija Agenciji za bankarstvo FBiH. Više od 18 godina radio je na rukovodećim funkcijama u bankarskom sektoru. Posjeduje znanja i veliko iskustvo u oblasti upravljanja rizicima, kao i upravljanja projektimakao i specifična znanja u segmentima mikro i poduzetničkog kreditiranja. Završio je niz stručnih i specijalističkih seminara iz oblasti finansijske analize, upravljanja ljudskim resursima, kao i upravljanja poslovnim promjenama i projektima.  

Snježana Rudić je pomoćnik ministra za finansijski sektor u Ministarstvu finansija Republike Srpske. Učestvovala je u radi brojnih radnih grupa Vlade Republike Srpske imenovanih za potrebe reforme i regulatornog unapređenja  u oblastima bankarstva, osiguranja i tržišta kapitala, kao i reforme penzijskog sistema. Imenovana je za voditeljicu tima Svjetske banke za implementaciju Projekta jačanja bankarskog sektora. Prethodno je duži niz godina bila zaposlena bankarskom sektoru, a tokom karijere je radila i kao asistent na dodiplomskim studijama na predmetima iz oblasti bankarstva. 

Sead Džiho je pomoćnik ministra u sektoru za poduzetništvo u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta od 2018. godine. Završio je Mašinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, radno iskustvo je sticao u metalnoj industriji, u kompaniji UNIS. Svoje znanje prenosio je mladim naraštajima kao profesor stručnih predmeta u srednjoj školi. Od 2007. godine je zaposlen u Ministarstvu na različitim pozicijama vezanim za razvoj poduzetništva u FiH. 

Izedin Kurtović je pomoćnik ministra za obrt u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Na ovoj dužnosti je od 2018. godine gdje aktivno radi na razvoju obrta u Federaciji BiH te unapređenju položaja obrtnika. Ekonomista sa 15 godina iskustva u bankarskom sektoru, gdje je obavljao dužnost rukovoditelja filijale. 

Prof. dr. Adisa Omerbegović Arapović je vanredni profesor na Internacionalnom univerzitetu Burch u Sarajevu. U svojoj akademskoj i istraživačkoj karijeri fokusirana je na oblast makroekonomije, tržišne strukture i finansija, ali su njeni istraživački interesi vezani i za oblasti političke ekonomije i tranzicije. Članica je Ekonomskog vijeća Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Mirzet Ribić je ekspert za mikrofinasije i bankarstvo, konsalting i menadžment. Bogato iskustvu, duže od 25 godina u finansijkom sektoru BiH. Ovo bogato iskustvu je sticao u Ministarstvu finansija RBIH/FBIH, mikrofinasijskom projektu Svjetske banke te kao član uprave i direktor dvije komercijalne banke. Trenutno je angažiran kao konsulatant na projektu Svjetske banke Oporavak firmi – odgovor na posljedice COVID -19 te finasijski je konsulatant na Modelu poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu Kantona Sarajevo. 

Nicola Benaglio, je viši istraživač u Evropskoj mikrofinancijskoj mreži – EMN od 2015. godine. Prethodno je radio kao finansijski analitičar, zatim u sektoru socijalne ekonomije, a bio je angažiran u zadruzi u Peruu na projektu ruralnog mikrofinansiranja.  

Članci poput ovog - saznajte više