Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

PANEL 4 – Eko-inkluzija

Facebook
Twitter
LinkedIn

Panel 4 – pod nazivom Eko-inklizija u fokusu ima iskustva i planove kreditora za finsijsku podršku mikrokreditnom sektoru u dijelu koji se odnosi na podršku klijentima mikrokreditnog sektora. 

S obzirom na ekološko stanje naše planete, zagađenost i klimatske promjene svjesni smo da mora doći do većeg nivoa svjesnosti o potrebi korištenja obnovljivih izvora energije. Tokom panel diskusije pokušat ćemo dati barem djelomične odgovore na pitanja kako to postići, šta su prepreke i šta je konačni cilj. 

Voditelj Panela 4 je Senad Sinanović, direktor MKF Partner. O temi Eko-inkluzije govorit će panelisti   prof. dr. Mirza Kušljugić,  ReSET Centar za održivu energetsku tranziciju, Elvis Hadžikadić, ekspert/konsultant u oblasti EE, direktor Plus Minus d.o.o. Sarajevo, Amra Omeragić, viša investicijska savjetnica, „Finance in Motion – GGF“, Tamir Mostarac, pomoćnik direktora, viši bankar u EBRD – u i  Dželila Huremović, zamjenik direktora KfW.                          

Senad Sinanović,  direktor je Partner MKF već 20 godina. U mikrofinansijama ima 24 godine iskustva na različitim pozicijam. Bio je član upravnih i nadzornih odbora u mikrofinansijskim institucijama na Kosovu i Kazahstanu te na pozicijama predsjednika komisije za reviziju i predsjednika komisije za rizike. Jedan od osnivača i član upravnog odbora „Centra za prezaduženost i finansijsku edukaciju“ u BiH.            

Prof. dr. Mirza Kušljugić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Radio je kao istraživač na Institutu za nauku i tehnologiju Univerziteta u Mančesteru – UMIST, UK 1983/84. Njegov istraživački rad fokusiran je na modeliranje, analizu i planiranje elektroenergetskih sistema, tehnologije obnovljivih izvora energije, energetskuefikasnost i upravljanje energijom sa fokusom na mala i srednja industrijska preduzeća, ekonomiju elektroenergetskih sistema. Autor je pet naučnih knjiga i više od 50 naučnih radova te više od 30 specijaliziranih tehničkih studija i analiza politika.

Elvis Hadžikadić je inženjer mašinstva sa 15 godina znanja i iskustva u području energije, obnovljivih izvora energije, energijske efikasnosti, upravljanja energijom, okoliša, kvaliteta zraka i klimatskih promjena. Trenutno je direktor i konsultant u kompaniji Plus Minus d.o.o. Sarajevo. Prethodno iskustvo stekao je kao voditelj projekta “Zeleni ekonomski razvoj” u sektoru energetike i okoliša u UNDP-u u BiH, kao konsultant za Svjetsku banku, UNDP, EBRD, UNECE te vodećim konsultantskim i inženjering  kompanijama u BiH.   

Amra Omeragić je viša investicijska savjetnica u “Finance in Motion”, jednom od vodećih svjetskih investicijskih fondova sa fokusom u impakt i razvojnom finansiranju. Vec 11 godina radi na upravljanju investicijskog portfolija Evropskog Fonda za Jugoistočnu Evropu (EFSE) i Green for Growth Fund (GGF) kao i na upravljanjima projektima tehničke pomoći ovih fondova u regionu. Ima više od 20 godina radnog iskustva u finansijama, bankarstvu, mikrokreditiranju i zelenom finansiranju u Jugoistočnoj Evropi.   

Tamir Mostarac je senior bankar u Evropskoj banci za obnovu i razvoj – EBRD Ured u Sarajevu i angažovan je kao bankar za investicije u privatni sektor te primarno u finansijski sektor u BiH od 2007. godine. Ima više od 15 godina iskustva u bankarskom i finansijskom sektoru.  Nedavno je izabran za člana Upravnog odbora Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Banja Luka.

Dželila Huremović stekla je bogato iskustvo tokom 17 godina rada u finansijskom sektoru.  Za KfW je počela raditi 2009. godine kao koordinator projekta za finansijski sektor, a kasnije je postala i zamjenica direktora u KfW, Ured u BiH. Njeno polje stručnosti obuhvata razvoj finansijskog sektora, dizajniranje i implementaciju kreditnih programa za MMSP, što uključuje i projekte u oblasti energetske efikasnosti. Učestvovala je u misijama due diligence, ulaganjima u kapital, pregledima portfelija i programa u mnogim zemljama.  

Članci poput ovog - saznajte više